Zwolnienie urzędnika

A A A

Zdaniem Sądu Najwyższego, dyrektor generalny urzędu nie może zwolnić dyscyplinarnie pracownika służby cywilnej bez wcześniejszego przeprowadzenia postępowania. W przeciwnym razie sąd może zasądzić odszkodowanie.

 

Pracownik był zatrudniony w urzędzie na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. Po kilku latach rozwiązano z nim umowę bez wypowiedzenia. Jako przyczynę podano ciężkie naruszenie obowiązku pracowniczego, polegające na niestawieniu się w pracy przez 2 dni, mimo braku zgody przełożonego na urlop.

 

Pracownik odwołał się do sądu pracy, który uznał jednak, że rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia spełnia wymagania formalne. W efekcie oddalił żądania zwolnionego, a wniósł apelację. Sąd II instancji wskazał, że okoliczność, że zwolniony był członkiem korpusu służby cywilnej, nie stanowi przeszkody do stosowania art. 52 § 1 pkt 1 KP. Ponadto takie działanie nie wymaga przeprowadzenia wobec zwolnionego postępowania dyscyplinarnego przewidzianego przez ustawę o służbie cywilnej. Sąd oddalił apelację.

 

Sprawa trafiła do SN, który uznał, że dyrektor generalny nie może swobodnie i subiektywnie decydować, w jakich sytuacjach można zwolnić dyscyplinarnie członka korpusu służby cywilnej. Rozwiązanie stosunku pracy z takim pracownikiem powinno być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania dyscyplinarnego. Służy to ochronie interesów państwa, a nie tylko urzędu jako bezpośredniego pracodawcy.

 

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wskazał bowiem, że jeśli jedną z kar dyscyplinarnych określonych w ustawie o służbie cywilnej jest wydalenie z pracy w urzędzie, to zakończenie stosunku pracy nie może nastąpić na podstawie KP.

 

W takich sytuacjach niezbędne jest przeprowadzenie postępowania dyscyplinar­nego.

 

II PK 253/10

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zwolnienie urzędnika
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny