Zwolnienie urzędnika służby cywilnej

A A A

Zdaniem SN dopuszczalne jest zwolnienie pracownika służby cywilnej bez konieczności wszczynania procedury dyscyplinarnej. Nie jest ona konieczna, nawet jeśli naruszył on swoje obowiązki wynikające z przynależności do korpusu.

 

Sprawa dotyczyła urzędnika, który był zatrudniony w administracji rządowej w referacie informatyki. Po kilku latach pracy wypowiedziano mu umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Urząd powołał się przy zwolnieniu na art. 32 KP. Jako przyczynę podano utratę zaufania spowodowaną przekroczeniem przez pracownika granic dopuszczalnej krytyki pracodawcy i innych osób działających w jego imieniu.

 

Pracownik odwołał się do sądu pracy. Podnosił, że jego zwolnienie nie zostało poprzedzone postępowaniem dyscyplinarnym. Sąd I instancji był jednak innego zdania. Mianowicie powołał się na art. 9 ust. 1, art. 3 oraz art. 113 ust. 1 i art. 114 ust. 1 i 3 ustawy o służbie cywilnej i wskazał, że można zwolnić pracownika bez przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego. Podkreślił, że w rozpoznawanej sprawie nie występuje przypadek wypowiedzenia umowy o pracę w związku z naruszeniem obowiązków członka korpusu służby cywilnej. Sąd uznał, że urząd wykazał, iż przyczyną rozwiązania umowy jest utrata zaufania do pracownika. O ile zatem można założyć, że naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej wymaga wszczęcia procedury postępowania dyscyplinarnego, o tyle w przypadku innych przyczyn wypowiedzenia umowy stosuje się Kodeks pracy.

 

Podobnego zdania był sąd odwoławczy, co spowodowało, że pełnomocnik pracownika wniósł skargę kasacyjną.

 

Zdaniem SN art. 9 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej wskazuje, iż w sprawach dotyczących stosunku pracy w służbie cywilnej, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy Kodeksu pracy. Jest to dozwolone wobec braku w powołanej ustawie stosownych przepisów regulujących tryb rozwiązywania umów o pracę z pracownikami służby cywilnej (art. 3 pkt 1 ustawy). Ponadto SN podkreślił, że Kodeks pracy znajdzie zastosowanie nawet wtedy, gdy przyczyna wypowiedzenia wynikałaby z naruszenia przez niego obowiązków członka korpusu.

 

Wyrok SN z 19.4.2012 r., II PK 203/11

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zwolnienie urzędnika służby cywilnej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny