Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych – pięć lat na decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń

A A A

Prezydent 21.11.2016 r. podpisał ustawę zmieniającą ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych.

Projekt wprowadza termin na wydanie przez ZUS decyzji o obowiązku zwrotu nienależnego świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Decyzja taka nie będzie mogła zostać wydana później niż w terminie pięciu lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano nienależne świadczenie. Zgodnie z przepisami przejściowymi od dnia wejścia w życie ustawy termin piecioletni będzie stosowany do decyzji ustalających kwoty nienależnie pobranych świadczeń, jeżeli od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano, upłynęło pięć lat. Oznacza to, że wszczęte i niezakończone wydaniem decyzji postępowania w sprawach, w których pięcioletni termin już upłynął, zostaną umorzone.

Ustawa wejdzie w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych – pięć lat na decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny