Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu oraz w ustawie o PIP

A A A

Projekt zmian do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy zakłada wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, w wysokości 12 złotych brutto.

 

Obecnie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę określa zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia wyłącznie dla osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, tj. na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w stawce miesięcznej i od 1.1.2016 r. wynosi 1850 zł brutto. Możliwe jest także ustalenie stawki godzinowej, z uwzględnieniem wskazanej stawki miesięcznej oraz wymiaru czasu pracy pracownika. Nowe przepisy mają być stosowane bez względu na sposób ustalania w umowie wynagrodzenia (według stawki godzinowej, miesięcznej, tygodniowej itd.).

Projekt zakłada jednocześnie, że przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna będąca stroną umowy zlecenia lub o świadczenie usług będzie zobowiązana do prowadzenia pisemnej ewidencji liczby godzin przepracowanych przez osobę wykonującą pracę na podstawie takiej umowy. W przypadku gdy będzie to niemożliwe ze względu na miejsce świadczenia usług lub wykonywania zlecenia, osoba świadcząca na tej podstawie usługi będzie sama zobowiązana do przedstawienia drugiej stronie umowy informacji o liczbie przepracowanych godzin przed terminem wypłaty wynagrodzenia.

Ponadto projekt przewiduje zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy – organ ten uzyska zadania oraz uprawnienia w zakresie kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej oraz prowadzenia ewidencji liczby godzin przepracowanych przez osoby fizyczne pracujące na podstawie umów zlecenia czy umów o świadczenie usług.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1.7.2016 r. Obecnie projekt nadal znajduje się na etapie prac rządowych.

 

r.pr. Łukasz Chruściel,
partner kierujący Biurem Kancelarii
Raczkowski Paruch w Katowicach

 

Robert Stępień,
aplikant radcowski, prawnik
w Kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu oraz w ustawie o PIP
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny