Zmiany w przepisach

A A A

Znowelizowany katalog prac wzbronionych kobietom w ciąży

Dnia 13.11.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 13.10.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. poz. 1737). Zgodnie z nowymi regulacjami, kobiety w ciąży nie będą mogły wykonywać prac mogących narazić je na określone czynniki biologiczne, jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem działań terapeutycznych wymuszonych określonymi czynnikami biologicznymi, wskażą na zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa kobiety albo niekorzystny wpływ na ciążę lub karmienie dziecka piersią. Chodzi zatem o czynniki mogące wywoływać u ludzi ciężkie choroby. Ponadto zmieniono wykaz prac narażających na działanie szkodliwych substancji chemicznych. Rozporządzenie wdraża regulacje unijne.

Refundacja części kosztów wynagrodzenia

Dnia 21.11.2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawa z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. poz. 1814) polegająca na refundacji pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Zmiana skierowana jest do osób bezrobotnych do 30. roku życia. Celem tego rozwiązania jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób młodych poprzez gwarantowanie refundacji części kosztów. Zmiana ta ma na celu eliminację zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych i popularyzowania zatrudniania na podstawie umów o pracę. Refundację będzie można uzyskać od 1.1.2016 r.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w przepisach
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny