Zmiany w prawie: CV kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni

A A A

W dniu 23.1.2019 r. zostały wydane objaśnienia prawne Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczące dalszego gromadzenia danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji.


Ministerstwo przedstawiło stanowisko odmienne w stosunku do stanowiska UODO. W związku z tym pracodawcy nadal nie mają jasności co do możliwości gromadzenia takiej dokumentacji przez okres po zakończonej rekrutacji.

W ocenie ministerstwa pracodawca ma prawo po zakończonej rekrutacji przechowywać dokumenty rekrutacyjne osób, które nie zostały zatrudnione, w celach ochrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi pojawić się w związku z prowadzoną uprzednio rekrutacją. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes niedoszłego pracodawcy, czyli ochrona przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami osoby, która nie została zatrudniona. Co szczególnie ważne, powołaniu się na tę przesłankę towarzyszyć powinno uprzednie przeprowadzenie testu ryzyka wystąpienia takich roszczeń. Jak wskazuje ministerstwo, pracodawca przeprowadza taki test, uwzględniając m.in. przebieg rekrutacji i możliwość pojawienia się takich roszczeń. Okres przechowywania CV powinien być jednak jak najkrótszy. Jeżeli w praktyce działania przedsiębiorcy nie zdarzyła się sytuacja, by ewentualne roszczenia z tytułu prowadzonej rekrutacji pojawiły się w okresie późniejszym niż kilka miesięcy po jej zakończeniu, wewnętrzne procedury powinny przewidywać racjonalny kilkumiesięczny okres retencji takich dokumentów.

W ocenie ministerstwa dokumenty, które zostały przekazane przez kandydata, a co do których wiemy, że z uwagi na ich treść nigdy w rekrutacji nie będą wykorzystane, powinny zostać od razu usunięte.

Powyższe jest jednak sprzeczne ze stanowiskiem UODO, w związku z czym pracodawcy nie powinni podchodzi tak entuzjastycznie do oceny przedstawionej przez ministerstwo. Poradnik dla pracodawców wydany w październiku 2018 r. przez UDOD wskazuje jednoznacznie, że niedopuszczalne jest przetwarzanie danych z rekrutacji tylko w celu zabezpieczenia się przed ewentualnym przyszłym i niepewnym roszczeniem osoby, której dotyczą. W przeciwnym razie może pojawić się wątpliwość, jak długo należy przetwarzać dane osobowe, jeżeli ta osoba nie zdecyduje się na wytoczenie powództwa przeciwko pracodawcy. W ocenie UODO takie działanie pracodawcy stanowiłoby przetwarzanie danych kandydata „na wszelki wypadek”.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie: CV kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny