ZMIANY W PRAWIE

A A A

Nowe stawki diet za zagraniczne podróże służbowe

Od 29.11.2022 r. zmieniły się kwoty limitów na nocleg i niektóre stawki diet w przypadku zagranicznej podróży służbowej (kwoty różnią się w zależności od tego, do jakiego państwa jest odbywana zagraniczna podróż służbowa). W przypadku podróży rozpoczętej i niezakończonej przed 29.112022 r. należności z tytułu podróży służbowej ustalamy:

  • za czas podróży przed 29 listopada – poprzednio obowiązujące stawki;
  • za czas podróży od 29 listopada – nowe stawki.


Nowe zasady odpowiedzialności członka zarządu (zasada business judgement rule)

13.10.2022 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych mająca istotne znaczenie dla członków organów zarządzających spółek kapitałowych. Przed nowelizacją Kodeks ten nie wskazywał, czy menedżerowie spółki odpowiadają za szkodę, jeśli działając w zgodzie z przepisami, podejmują ryzykowną decyzję biznesową, która zamiast korzyści skutkuje pogorszeniem sytuacji majątkowej spółki. Kwestia ta została jedynie doprecyzowana przez sądy. Zgodnie z orzecznictwem członków zarządu można było pociągnąć do odpowiedzialności również wtedy, gdy nie naruszyli formalnie żadnego przepisu, ale w swoich działaniach nie dochowali należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru ich działalności. Nowe przepisy mają ułatwić zarządzającym spółkami podejmowanie decyzji bez strachu przed konsekwencjami prawnymi. Nowo wprowadzona zasada biznesowej oceny sytuacji zakłada, że działania menedżerów powinno się oceniać na moment podejmowania przez nich decyzji. Nowa regulacja przewiduje, że członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub likwidator dochowuje wymaganej od niego należytej staranności, jeśli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione. Oznacza to, że członkowie zarządu będą chronieni również wtedy, gdy ich działanie wyrządzi szkodę spółce, jeżeli przed podjęciem decyzji upewnią się, że jest ona zasadna w świetle aktualnego stanu wiedzy, a ich działanie będzie dodatkowo staranne i lojalne względem spółki. Ponadto nowelizacja Kodeksu spółek handlowych obejmowała także zmiany w zakresie prawa holdingowego oraz poszerzenie uprawnień rady nadzorczej.


Przedłużenie obowiązywania ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego

31.12.2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 16.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Wszystkie dotychczas obowiązujące ograniczenia, zakazy i nakazy wprowadzone w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (np. nakaz noszenia maseczek w placówkach medycznych i aptekach) będą obowiązywały do 31.3.2023 r. Dodatkowo zaznaczamy, że nadal do odwołania obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12.5.2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 1028).


dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski

Anna Nowak, młodszy prawnik w kancelarii Raczkowski


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny