Zmiany w prawie

A A A

Zasiłek macierzyński zwolniony z podatku dochodowego

W związku z kolejnymi zmianami w Polskim Ładzie od 1.7.2022 r. zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85 528 zł w skali roku. Ze zwolnienia może skorzystać osoba, która pobiera zasiłek macierzyński i której przysługuje prawo do jednej z ulg podatkowych: ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów. Zmiana dotyczy zarówno kobiet pobierających zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, jak i mężczyzn pobierających zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego. Przepisy obowiązują z mocą wsteczną. Zwolnieniem z podatku dochodowego są objęte wszystkie zasiłki macierzyńskie wypłacone od początku 2022 r.


Dodatkowe dane w powiadomieniu przy zatrudnieniu obywateli Ukrainy

Od 15.7.2022 r. podmiot zatrudniający obywatela Ukrainy musi podać dodatkowo w powiadomieniu składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia, wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu, liczbę wszystkich osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych według stanu na dzień 23.2.2022 r. oraz na dzień złożenia powiadomienia. Zmiana została wprowadzona na mocy ustawy z 8.6.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.


Nowe stawki diet za podróże służbowe

28.7.2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 30.6.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Rozporządzenie podwyższa wysokość stawki diety za dobę podróży służbowej do 38 zł (z dotychczasowych 30 zł). W konsekwencji zmianie uległa również wysokość ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu komunikacją na 7,60 zł (dotychczas 6 zł) oraz ryczałtu za nocleg na 57 zł (dotychczas 45 zł).


Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 26.8.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony do 30.9.2022 r. Zgodnie z kolejnym rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego wydanym 29.9.2022 r. stan zagrożenia epidemicznego został następnie przedłużony do 31.10.2022 r.


dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski

Natalia Basista, adwokat, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny