Zmiany w prawie

A A A


Zmiana dokumentacji stanowiącej podstawę wypłaty świadczenia chorobowego z tytułu kwarantanny lub izolacji

Od 24 października br. podstawą wypłaty świadczenia chorobowego (tj. wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 KP lub zasiłku chorobowego), osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, na skutek pozytywnego wyniku testu na COVID-19, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP) o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Nie wydaje się decyzji sanepidu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie tę informację płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek w PUE ZUS. W przypadku gdy informacja nie będzie widoczna w portalu, zainteresowana osoba w terminie trzech dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Pracodawca albo podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia występuje do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Zmiany zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 23.10.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Od 2 listopada br. podstawą wypłaty świadczenia chorobowego (tj. wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 KP, lub zasiłku chorobowego) osobie poddanej kwarantannie, prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkującej z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny. Nie wydaje się decyzji sanepidu. Pracodawca albo podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Zmiany zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 2.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


Zmiana dokumentacji stanowiącej podstawę wypłaty zasiłku opiekuńczego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Od 24 października br. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat, chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki bądź pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat, lub innym chorym członkiem rodziny, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad ww. osobami, poddanymi obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Pracodawca albo podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia chorobowego może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Zmiany zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 2.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


Dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego i zasiłku opiekuńczego dla rolników w celu przeciwdziałania COVID-19

Od 9 listopada br. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy lub zasiłek opiekuńczy dla osób podlegających ubezpieczeniu rolniczemu, przewidziany w ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zasiłek przysługuje nie dłużej niż do 29 listopada br. Zmiany wprowadzone zostały na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 5.11.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 5.11.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.
dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski

adw. Natalia Basista, prawnik w kancelarii Raczkowski


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny