Zmiany w prawie

A A A

Pensja do rąk własnych pracownika – dodatkowe obowiązki

Tylko do 21.1.2019 r. pracodawcy mają czas na poinformowanie pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który ma być wypłacane wynagrodzenie za pracę albo obowiązku złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Następnie pracownicy będą mieli maksymalnie siedem dni na decyzję i przekazanie numeru rachunku bankowego lub wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, jeżeli nie zdecydują się na możliwość przelewu wypłaty na konto.

Co ciekawe, w przypadku gdy pracownik, który otrzymywał wynagrodzenie do rąk własnych, nie poinformuje pracodawcy o swoim numerze konta i jednocześnie nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, wynagrodzenie w dalszym ciągu będzie mu wypłacane do rąk własnych.


Zleceniobiorcy z kwotą wolną od potrąceń

Od 1.1.2019 r. ograniczenia wynikające z art. 87 i 871 KP stosuje się nie tylko w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ale odpowiednio do egzekucji wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.

Oznacza to, że ustawodawca doprecyzował przepisy i aktualnie przewiduje już wprost, że przepisy dotyczące potrąceń oraz kwot wolnych od potrąceń stosujemy również w przypadku egzekucji, m.in. do osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia.

Zmiana wprowadzona została przez ustawę o komornikach sądowych z 22.3.2018 r.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny