Zmiany w prawie

A A A

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po staremu

Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw jest niezgodna z art. 7 Konstytucji, tj. zasadą, iż organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Zmiany zakładały, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie będzie limitowana jak dotychczas. Składki miały być odprowadzane od całości przychodu. Przepisy miały wejść w życie od 1.1.2019 r.

E-zwolnienia od 1.12.2018 r.

Zgodnie z zapowiedziami całkowita elektronizacja zwolnień lekarskich ma nastąpić od 1 grudnia br. Z doniesień medialnych wynika, że pomimo sprzeciwu największych organizacji lekarskich data ta nie zostanie przesunięta. Jeżeli termin pełnej elektronizacji zwolnień nie zostanie zmieniony i pełna elektronizacja zwolnień stanie się faktem, warto zadbać o aktualizację wewnętrznych regulacji, w których pracodawcy często opisują procedurę usprawiedliwiania nieobecności (w tym związaną z chorobą).

Pracownicze plany kapitałowe już od 2019 r.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP i wejdzie w życie 1.1.2019 r.

Data obowiązku utworzenia PPK będzie inna niż data wejścia w życie ustawy. W zależności od wielkości zatrudnienia u podmiotu zatrudniającego obowiązek utworzenia PPK:

– od 1.7.2019 r. będzie spoczywał na podmiotach zatrudniających co najmniej 250 osób

– od 1.1.2020 r. będzie spoczywał na podmiotach zatrudniających co najmniej 50 osób

– od 1.7.2020 r. będzie spoczywał na podmiotach zatrudniających co najmniej 20 osób

– a od 1.1.2021 r. będzie spoczywał na pozostałych podmiotach, w tym jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Ustawa przewiduje też wyłączenia spod jej działania. Przepisy ustawy nie będą stosowane w odniesieniu do podmiotu zatrudniającego, który prowadzi PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym. Przepisy ustawy nie będą też stosowane w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK, a także do osób fizycznych, które zatrudniają w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą osobę fizyczną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Ustawę stosuje się do tzw. osób zatrudnionych, a więc nie tylko pracowników, ale też w stosunku do osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (agencyjnych, zlecenia, umów o świadczenie usług), członków rad nadzorczych podlegających ubezpieczeniu (pobierających wynagrodzenie), osób wykonujących pracę nakładczą oraz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny