Zmiany w prawie

A A A

Ograniczenie handlu w niedziele

Ustawa wchodzi w życie od 1.3.2018 r. Zakaz handlu ma być wprowadzany stopniowo, począwszy od 1.3.2018 r. W 2018 r. nie będzie obejmował pierwszej i ostatniej niedzieli miesiąca oraz dwóch niedziel poprzedzających pierwszy dzień Bożego Narodzenia i niedzieli poprzedzającej pierwszy dzień Wielkiej Nocy. W 2019 r. zakazem zostaną objęte również pierwsze niedziele miesiąca, a począwszy od stycznia 2020 r., także ostatnie niedziele miesiąca, z wyłączeniem stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Zakaz dotyczy nie tylko pracowników, ale również osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Zakres zastosowania ustawy budzi jednak wątpliwości. Niejasne są pojęcia placówki handlowej, czynności związanych z handlem oraz samego handlu.

Ustawa przewiduje wiele wyjątków od zakazu. Dotyczą one m.in. sklepów internetowych, stacji paliw płynnych czy placówek handlowych zlokalizowanych na dworcach i lotniskach.

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych

Zmiany wejdą w życie od 1.1.2019 r. Począwszy od tego dnia, ustalenie okresu przechowywania akt osobowych zależeć będzie od daty nawiązania stosunku pracy z pracownikiem. I tak w przypadku:

1) pracowników, których stosunek pracy został nawiązany przed 31.12.1998 r. – będzie obowiązywać dotychczasowy okres przechowywania, tj. 50 lat;

2) pracowników, których stosunek pracy został nawiązany po 31.12.1998 r., a przed 1.1.2019 r. – również będzie obowiązywać dotychczasowy okres przechowywania, tj. 50 lat, z możliwością jednak skrócenia do 10 lat, jeżeli pracodawca złoży do ZUS za ubezpieczonych tzw. raporty informacyjne zawierające m.in. dane dotyczące wypłaconego przychodu;

3) pracowników, których stosunek pracy został nawiązany po 1.1.2019 r. – okres przechowywania będzie wynosił 10 lat; okres ten będzie jednak mógł ulegać przedłużeniu, np. gdy przechowywana dokumentacja pracownicza stanowi dowód w postępowaniu.

Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych nie będzie dotyczyć pracowników wykonujących prace górnicze oraz prace równorzędne z pracą górniczą. W przypadku tej grupy pracowników akta osobowe nadal będą musiały być przechowywane przez okres 50 lat niezależnie od daty nawiązania stosunku pracy.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny