Zasady wypowiadania porozumień zbiorowych pracy

A A A

Jak wynika z orzeczenia SN, dopuszczalne jest usprawiedliwione obiektywnymi przyczynami wypowiedzenie porozumienia kończącego zakładowy spór zbiorowy, a w konsekwencji legalne i usprawiedliwione jest dokonywanie indywidualnych wypowiedzeń warunków pracy i płacy, które były oparte lub wynikały z rozwiązanego z upływem okresu wypowiedzenia zbiorowego porozumienia prawa pracy, inkorporowanego do treści indywidualnych umów o pracę.

Sąd Najwyższy ocenił, że dążenie do uzdrowienia sytuacji finansowej zakładu pracy było uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia porozumienia zbiorowego. Zaistniałe okoliczności wymuszały wprowadzenie adekwatnych zmian organizacyjnych. Tym bardziej że przedstawione przez pracodawcę propozycje rozwiązania trudnej sytuacji finansowej nie spotkały się z konstruktywnym odzewem ze strony związków zawodowych. Jednocześnie SN wskazał, że skoro dopuszczalne jest wypowiadanie nazwanych źródeł zakładowego prawa pracy (w tym układów zbiorowych pracy), to zasada wolności kontraktowania przemawia za dopuszczalnością wypowiadania również tych nienazwanych porozumień zbiorowych. Jeżeli w sprawach nieuzgodnionych w porozumieniu zbiorowym jego strony przewidziały odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego, porozumienie takie można wypowiedzieć na podstawie art. 3651 KC, stosowanego przez art. 300 KP. Jeżeli natomiast strony nie przewidziały takiej możliwości, wypowiedzenia można dokonać po uprzednim wezwaniu związków zawodowych i nieuzyskaniu konstruktywnego w przedmiocie innych sposobów uzdrowienia sytuacji finansowej pracodawcy. Sąd Najwyższy dopuścił taką możliwość przez odwołanie się do art. 2417 KP, dotyczącego wypowiadania układów zbiorowych pracy.

W prezentowanym wyroku SN rozstrzygnął istniejące wątpliwości co do dopuszczalności wypowiadania nienazwanych porozumień zbiorowych. Wątpliwości te dotyczyły przede wszystkim tego, czy takie porozumienia są zawierane dożywotnio, jeżeli nie przewidziano w nich możliwości ich wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem. Sąd Najwyższy w sposób jednoznaczny przesądził, że takie porozumienia mogą być wypowiadane, wskazując na dwie możliwości. Po pierwsze, strony mogą przewidzieć w treści samego porozumienia postanowienie o stosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego. W przypadku braku takiego odesłania pracodawca może wypowiedzieć porozumienie, jeżeli bezskutecznie próbował porozumieć się ze stroną związkową co do rozwiązania takiego porozumienia i będzie w stanie wykazać, że jego wypowiedzenie jest konieczne i uzasadnione uzdrowieniem sytuacji finansowej zakładu pracy.

Wyrok z 5.11.2015 r., III PK 26/15

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zasady wypowiadania porozumień zbiorowych pracy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny