Zasada niedyskryminacji w zatrudnieniu

A A A

Zdaniem Sądu Najwyższego, zasadę niedyskryminacji należy rozumieć jako niedopuszczalne różnicowanie sytuacji prawnej pracowników według negatywnych kryteriów, takich jak płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa.

 

Nauczyciel dyplomowany pracował w szkole podstawowej. Po pewnym czasie dyrektor szkoły uznał, że w związku z planowanymi zmianami nie będzie mógł mu zapewnić etatu w pełnym wymiarze godzin, a jedynie pół etatu, czyli 9 godzin. W trakcie roku szkolnego dyrektor zmienił jednak decyzję i wypowiedział nauczycielowi umowę o pracę, wskazując jako przyczynę zmianę szkolnego planu nauczania uniemożliwiającą jego dalsze zatrudnianie nawet w niepełnym wymiarze zajęć. Podkreślił, że redukcja godzin pozostających w dyspozycji dyrektora w klasach I–III zmusza do przyznania ich jednemu, a nie, tak jak było do tej pory, dwóm nauczycielom. Ponadto nauczyciel ten prowadził zajęcia sportowe, a te, zgodnie z opinią Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie mogą być wliczane do pensum. W związku z tymi okolicznościami dyrektor podjął decyzję o zwolnieniu właśnie tego nauczyciela.

 

Nauczyciel odwołał się do sądu I instancji. Wskazywał, że dyrektor szkoły go dyskryminował, ponieważ innym nauczycielom nie zabrał dodatkowych zajęć. W ocenie sądu żądanie nauczyciela zasługiwało na uwzględnienie. Ustalono bowiem, że w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2008/2009 dyrektor wliczał nauczycielom do pensum zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły.

 

Zdaniem sądu I instancji dyrektor odmiennie potraktował zwolnionego nauczyciela, czyli naruszył zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Spośród nauczycieli, w stosunku do których nie zastosowano zasady niewliczania do pensum zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, wyróżniał się bowiem płcią – był to jedyny mężczyzna. Sąd przyznał zwolnionemu nauczycielowi odszkodowanie w wysokości 4-miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

 

Dyrektor szkoły od wyroku odwołał się do sądu II instancji, który jednak oddalił apelację. W efekcie sprawa trafiła do SN. Ten odrzucił skargę kasacyjną, stwierdzając, że wybór nauczyciela do zwolnienia był rażąco dowolny i go dyskryminował.

 

Wyrok z 19.10.2010 r., II PK 71/10

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zasada niedyskryminacji w zatrudnieniu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny