Zakwestionowanie rozwiązania umowy o pracę

A A A

Jak wynika z orzeczenia SN, pracownik ma siedem dni na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – 14 dni. Jeżeli jednak uważa, że przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania z nim umowy o pracę albo kryterium doboru do zwolnienia zastosowane przez pracodawcę było dyskryminujące, to – nawet jeżeli nie wniósł odwołania od wypowiedzenia albo rozwiązania umowy – może wystąpić z powództwem o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania. Może to zrobić aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń dyskryminacyjnych, a nie tylko w ramach siedmio- albo 14-dniowego terminu. Wniesienie odwołania od wypowiedzenia albo rozwiązania umowy nie jest bowiem warunkiem koniecznym zasądzenia na rzecz pracownika takiego odszkodowania.

Powoływana uchwała całkowicie zmienia sposób patrzenia na ryzyko związane z wypowiadaniem i rozwiązywaniem umów o pracę. Istotnie pogarsza przy tym bezpieczeństwo prawne pracodawcy. Pracodawca nie może być bowiem pewien, że jeżeli pracownik nie odwołał się od wypowiedzenia albo rozwiązania umowy w ustawowym terminie (siedmio- lub 14-dniowym), to nie będzie tego w przyszłości kwestionował. Może okazać się, że po kilku miesiącach lub nawet latach od ustania zatrudnienia pracownik wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym, zarzucając pracodawcy naruszenie zasady równego traktowania. Może to dotyczyć przede wszystkim wypowiedzeń dokonywanych z przyczyn ekonomicznych i kryteriów doboru do zwolnienia. Te mogą być bowiem postrzegane przez pracowników jako dyskryminujące. I choć w takim przypadku nie ma już możliwości przywrócenia pracownika do pracy, dla pracodawcy będzie to oznaczać konieczność wikłania się w spór.

Zaprezentowane stanowisko SN daje pracownikom narzędzie, które może być przyczyną nadużyć. Godzi przy tym w istotę regulacji, zgodnie z którą odwołanie się przez pracownika od wypowiedzenia albo rozwiązania umowy o pracę zostało ograniczone ustawowymi terminami. Na razie nie zostało opublikowane uzasadnienie do komentowanej uchwały.

Uchwała SN (7) z 28.9.2016 r., III PZP 3/16

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zakwestionowanie rozwiązania umowy o pracę
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny