Zakaz konkurencji po przejściu zakładu pracy

A A A

Sąd Najwyższy uznał, że nowy pracodawca, który przejmuje zakład pracy wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, nie jest związany umowami o zakazie konkurencji zawartymi z tymi pracownikami przez wcześniejszego pracodawcę, nawet jeśli klauzula o zakazie konkurencji była wpisana do umowy o pracę.

Stanowisko SN budzi wątpliwości. W kwestii obowiązywania umów o zakazie konkurencji po przejściu zakładu pracy nie ma idealnego rozstrzygnięcia. Jeżeli przyjąć, że umowy takie obowiązują i wiążą pracodawcę przejmującego, to pojawia się pytanie, co powinien zrobić taki pracodawca, jeżeli nie chce być związany tymi umowami, a nie przewidują one możliwości odstąpienia od nich czy ich wcześniejszego wypowiedzenia. Z drugiej strony przyjęcie odmiennego stanowiska i uznanie, że umowy o zakazie przestają obowiązywać po przejściu zakładu, prowadzi do tego, że pracownicy zostają nagle zwolnieni z zakazu i mogą odejść do konkurencji. Do tej pory uważano, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia ma charakter mieszany, tj. związany funkcjonalnie ze stosunkiem pracy, a jednocześnie właściwy do pewnego stopnia umowie regulowanej przepisami Kodeksu cywilnego. Ponieważ uważano, że element „pracowniczy” takiej umowy jest istotny, to przyjmowało się, że wraz z przejściem zakładu pracy dochodzi również do przejścia takiej umowy. W komentowanym orzeczeniu SN przyjął odmienne stanowisko. Wątpliwości te rozstrzygnie w najbliższym czasie SN, ponieważ zagadnienie związania pracodawcy przejmującego umową o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia zostało ponownie poddane pod rozstrzygnięcie SN. Zostanie wydana w tej sprawie uchwała.

Wyrok SN z 11.2.2015 r., I PK 123/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zakaz konkurencji po przejściu zakładu pracy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny