Z prac Sejmu

A A A

Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk Nr 1347).

 

Etap legislacyjny: I czytanie na posiedzeniu Sejmu.

 

Opis ustawy: Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach opracowała projekt, który łączy propozycje przedstawione przez różne kluby poselskie w czterech odrębnych projektach. Obecny projekt opracowany w maju 2013 r. przez Komisję jest projektem rekomendowanym do przyjęcia. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 17.6.2013 r. Nowe przepisy zwiększą wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik będzie miał prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) oraz do 8 tygodni (w przypadkach ciąży mnogiej). Zgodnie z obecnym stanem prawnym wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi odpowiednio 4 i 6 tygodni. Na skutek jego stopniowego podnoszenia w 2014 r. pracownicy mieli mieć prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 6 tygodni i 8 tygodni. Nowelizacja powoduje, że zwiększenie wymiaru urlopu nastąpi z dniem jej wejścia w życie. Wydłużony zostanie także dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. Z dniem wejścia w życie ustawy ma pojawić się nowa instytucja, jaką będzie urlop rodzicielski. W tym zakresie przepisy przewidują, że bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze pracownicy będą mogli skorzystać z 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Urlop będzie mógł być wykorzystany maksymalnie w 3 częściach (każda część co najmniej po 8 tygodni). Będzie możliwe jednoczesne korzystanie przez rodziców dziecka z urlopu rodzicielskiego (w takim przypadku łączny wymiar urlopu nie zmienia się i wynosi 26 tygodni). Zmiany obejmą rodziców, których dzieci urodziły się po 31.12.2012 r.

Zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy mniejsze niż zakładano

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk Nr 1116).

 

Etap legislacyjny: Odbyło się I czytanie na posiedzeniu Sejmu.

 

Opis ustawy: Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Obecnie Komisja rekomenduje przyjęcie projektu bez propozycji najbardziej kontrowersyjnych. Z projektu usunięto zapisy przewidujące obniżenie kwot dodatku za godziny nadliczbowe, możliwość rekompensaty finansowej za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie
5-dniowego tygodnia pracy czy możliwość wydłużania przerwy lunchowej. Pozostawiano natomiast propozycję wydłużenia okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy, rozwiązanie pozwalające na odpracowanie prywatnych wyjść pracowników czy wprowadzenie ruchomego czasu pracy.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Z prac Sejmu
Joanna Torbe
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny