Z prac Sejmu

A A A

Nie wszyscy pracownicy będą kierowani na badania

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk Nr 1184).

 

Etap legislacyjny: Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 

Opis ustawy: Sejm wznowił prace nad projektem dotyczącym ograniczenia obowiązku przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych do pracowników zatrudnionych na stanowiskach, których charakter wymaga stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania pracy ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy. Celem projektu jest zniesienie obowiązku przeprowadzania obowiązkowych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych w przypadku tych stanowisk, których charakter w istocie nie wymaga stwierdzania braku przeciwskazań do wykonywania pracy przez pracownika, jak choćby w przypadku zawodów, w których nie występują zagrożenia dla zdrowia pracowników, bądź też niewymagających wysokiego poziomu zdrowia. W założeniu zmiany mają przynieść oszczędności pracodawcom.

Rozszerzenie katalogu okresów składkowych

 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk Nr 1270).

 

Etap legislacyjny: Skierowano do I czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

 

Opis ustawy: Projektowana ustawa ma wprowadzić odrębną kategorię okresów składkowych, jaką jest „niewykonywanie pracy po 31.12.1956 r. a przed 4.6.1989 r., na skutek stosowania represji politycznych”. Zdaniem projektodawcy zmiana zmierza w kierunku przyjętego w ustawie i funkcjonującego od 1999 r. uregulowania dowartościowującego niektóre okresy niepozostawania w zatrudnieniu, rozszerzając kategorię okresów składkowych bez opłaconej składki.

Sejm pracuje nad zmianami w czasie pracy

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk Nr 1116).

 

Etap legislacyjny: Odbyło się I czytanie na posiedzeniu Sejmu.

 

Opis ustawy: Projekt dotyczy wprowadzenia zmian w zakresie definicji doby pracowniczej (definicja ma służyć tylko rozliczaniu wypoczynku pracownika), przepisów dotyczących okresu rozliczeniowego czasu pracy (pojawi się możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy), wydłużenia niepłatnej przerwy w pracy (ponad 60 min), obniżenia stawek za pracę w godzinach nadliczbowych ze 100 do 80% i z 50 do 30%, a także rekompensowania pracy w dzień wolny.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Z prac Sejmu
Joanna Torbe
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny