Z prac Sejmu

A A A

Zmiany w urlopach wychowawczych

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk Nr 909).

 

Etap legislacyjny: Sprawozdanie dotyczące projektu po I czytaniu przedstawiła Komisja Polityki Społecznej i Rodziny 20.6.2013 r.

 

Opis ustawy: Projekt dotyczy zmian w obszarze urlopu wychowawczego. Proponowane zmiany polegają m.in. na wydłużeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego w związku z likwidacją zasady proporcjonalnego pomniejszenia urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik rozpoczął korzystanie z urlopu wychowawczego, na umożliwieniu podzielenia urlopu wychowawczego na 5 części (dotychczas na 4), a ponadto na przyjęciu zasady, że 1 miesiąc z 36-miesięcznego wymiaru urlopu wychowawczego przypisany zostanie wyłącznie matce i wyłącznie ojcu dziecka. Po wykorzystaniu przez matkę 35 miesięcy urlopu wychowawczego rodzice będą mogli albo zakończyć korzystanie z urlopu wychowawczego, albo zdecydować, że ostatni miesiąc urlopu wychowawczego przypadnie ojcu. Proponuje się też wydłużenie o miesiąc okresu, w którym rodzice mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego. Inne planowane zmiany mają charakter przede wszystkim porządkowy, z wyjątkiem propozycji wprowadzenia zawieszenia biegu przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy na czas korzystania z urlopu wychowawczego.

Zakaz pracy w niedzielę w placówkach handlowych

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

 

Etap legislacyjny: Projekt 24.5.2013 r. został wniesiony do Sejmu.

 

Opis ustawy: Projekt ma na celu wprowadzenie całkowitego zakazu pracy w placówkach handlowych w niedziele. Rozwiązanie takie projektodawcy uzasadniają istotnymi względami społecznymi, tj. prawem pracowników placówek handlowych do odpoczynku na takich samych zasadach co pracownicy innych gałęzi gospodarki. Dotyczy to zwłaszcza kobiet stanowiących znaczny procent osób zatrudnionych w placówkach handlowych. Ponadto w polskiej i europejskiej kulturze niedziela przeznaczona jest na odpoczynek i życie rodzinne, co wynika z chrześcijańskich tradycji naszego kontynentu.

Rozszerzenie katalogu dozwolonych przypadków pracy w niedzielę

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

 

Etap legislacyjny: Projekt 14.5.2013 r. został wniesiony do Sejmu.

 

Opis ustawy: W celu uelastycznienia organizacji czasu pracy proponuje się dopuszczenie wykonywania pracy w niedziele i święta na rzecz różnych, zagranicznych podmiotów działających na rynku światowym, których obowiązują różne kalendarze świąt i strefy czasowe. W szczególności chodzi o prace przy świadczeniu usług transgranicznych, ze względu na inny tydzień pracy, na przykład od niedzieli do czwartku oraz inne święta w krajach obsługiwanych przez centra działające w Polsce. W tym celu proponuje się dodanie w art. 15110 KP punktu 11 w brzmieniu: „11) przy wykonywaniu prac z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ze względu na odmienne, w stosunku do pracodawcy, dni wolne od pracy u wyżej wymienionych podmiotów”.

Ustawa antykryzysowa-bis

 

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego.

 

Etap legislacyjny: Projekt 31.5.2013 r. został skierowany do Sejmu (druk Nr 1434).

 

Opis ustawy: Projekt przewiduje m.in. możliwość stosowania przestoju ekonomicznego oraz uprawnienie dla pracodawcy do obniżania pracownikom wymiaru czasu pracy bez stosowania wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. W obydwu przypadkach – będzie to wiązało się z obniżeniem wynagrodzenia pracowników częściowo rekompensowanym ze środków FGŚP. Nowa ustawa powieli niektóre z rozwiązań występujących w tzw. pierwszej ustawie antykryzysowej (obowiązującej do końca 2011 r.). Warto przy tym zaznaczyć, że odmiennie niż w przypadku pierwszej ustawy, w projekcie nowej ustawy antykryzysowej nie przewidziano żadnych regulacji dotyczących limitowania umów na czas określony.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Z prac Sejmu
Maciej Nałęcz
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny