Z prac Sejmu

A A A

Postępowanie dyscyplinarne dla osób wykonujących zawody prawnicze

 

Poselski projekt ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze (druk Nr 1048).

 

Etap legislacyjny: Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

 

Opis ustawy: Ustawa ma objąć swoim działaniem m.in. sędziów, prokuratorów, adwokatów i aplikantów adwokackich, radców prawnych i aplikantów radcowskich, komorników sądowych, asesorów i aplikantów komorniczych, notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych. Projekt ustawy zakłada, że odpowiedzialność dyscyplinarna, w objętych jego zakresem zawodach prawniczych, powinna opierać się na zasadzie rozpatrywania spraw dyscyplinarnych przez niezawisłe sądy dyscyplinarne: w I instancji – sąd wyodrębniony w ramach sądownictwa powszechnego, w II instancji – Sąd Najwyższy. Zdaniem projektodawców w interesie publicznym leży rozpoznawanie każdej sprawy przez niezawisły sąd w sposób oparty na powszechnie akceptowanych w systemie prawnym zasadach postępowania, dających gwarancję właściwej jego ochrony. Proponuje się zatem odjęcie samorządom zawodów prawniczych uprawnienia do sprawowania orzecznictwa dyscyplinarnego.

Ograniczenie kontroli u przedsiębiorców

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 1014).

 

Etap legislacyjny: Skierowano do I czytania w komisjach (do Komisji Gospodarki).

 

Opis ustawy: Zgodnie z ustawą czas trwania kontroli w jednym roku kalendarzowym, wykonywanej przez jeden organ kontrolujący, nie może przekroczyć 12 dni roboczych u mikroprzedsiębiorcy, 18 dni roboczych u małego przedsiębiorcy, 24 dni roboczych u średniego przedsiębiorcy i 48 dni roboczych u pozostałych przedsiębiorców. Obecnie przepisy określają limit dni, przez jaki może trwać kontrola, ale dotyczy on wykonywania kontroli przez jeden organ. Projekt zakłada wprowadzenie w ustawie zapisu określającego maksymalny czas trwania kontroli u przedsiębiorcy, wykonywanej przez wszystkie organy w jednym roku kalendarzowym.

Opieka nad dziećmi

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk Nr 1028).

 

Etap legislacyjny: Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

 

Opis ustawy: Projekt dotyczy określenia nowych zasad przyznawania zwolnienia od pracy pracownikom wychowującym dzieci do lat 14. Pomysłodawcy zmian proponują uzależnienie liczby dni wolnych z tytułu wychowania dziecka od liczby dzieci. Proponuje się, aby przy wychowywaniu jednego dziecka nadal obowiązywał wymiar 2 dni wolnych, natomiast przy wychowaniu dwójki dzieci wymiar ten wyniósłby 3 dni, a przy wychowywaniu trójki i więcej dzieci – 4 dni. Kolejna zmiana dotyczy określenia dodatkowego dnia wolnego dla pracownika, który wychowuje dziecko samotnie. Jednocześnie jednak projekt zakłada, by w sytuacji, w której drugi z opiekunów dziecka nie wykonuje pracy i faktycznie w każdej chwili ma możliwość sprawowania opieki nad dzieckiem, wymiar wolnego z tego tytułu był zmniejszony o jeden dzień.

Wynagrodzenie chorobowe z ZUS

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk Nr 1040).

 

Etap legislacyjny: Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

 

Opis ustawy: Proponowana nowelizacja ma za zadanie likwidację tzw. wynagrodzenia chorobowego i wprowadzenie zasady, iż koszty choroby pracownika od początku i w całości finansowane są z systemu ubezpieczeń społecznych.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Z prac Sejmu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny