Z prac Sejmu

A A A

Rozwiązania antykryzysowe w Kodeksie pracy

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (druk sejmowy Nr 1105).

 

Etap legislacyjny: skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

 

Opis ustawy: Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań, które pozwolą na bardziej elastyczną organizację czasu pracy w zakładach pracy. Zmiany dotyczą dwóch obszarów: długości maksymalnych okresów rozliczeniowych czasu pracy i zasad ich przedłużania oraz dopuszczenia ruchomego czasu pracy. Ich celem jest dostosowanie czasu pracy do zapotrzebowania na pracę przy zachowaniu wszystkich dotychczas obowiązujących norm ochronnych. Projektowane zmiany nawiązują do rozwiązań wypróbowanych w tzw. ustawie antykryzysowej (ustawa z 1.7.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, Dz.U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.). W szczególności przewiduje się możliwość przedłużenia maksymalnego okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy w przypadkach uzasadnionych przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy. Przy tak długich okresach rozliczeniowych rozkład czasu pracy obejmowałby przynajmniej 2 miesiące i byłby przedstawiany pracownikom na 2 tygodnie przed okresem objętym danym rozkładem. Ruchomy czas pracy wprowadzany byłby na mocy układu zbiorowego, porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi lub z przedstawicielami pracowników, gdy u pracodawcy nie działają organizacje związkowe, albo na podstawie wniosku pracownika.

Uelastycznienie przepisów o czasie pracy

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk Nr 1116).

 

Etap legislacyjny: skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

 

Opis ustawy: Projektowane rozwiązania mają na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań umożliwiających pracodawcy inne sposoby reagowania na trudności ekonomiczne niż grupowe zwalnianie pracowników. W tym celu proponuje się zmiany uelastyczniające przepisy o czasie pracy dotyczące:

 

1) definicji doby pracowniczej (doba pracownicza służyłaby tylko rozliczeniu niezbędnego odpoczynku, przez co skończyłyby się problemy z tzw. ruchomym czasem pracy),

 

2) przepisów dotyczących okresu rozliczeniowego czasu pracy (wydłużenie maksymalnie do 12 miesięcy pod warunkiem odpowiedniego uzasadnienia i zachowania ogólnych zasad bhp),

 

3) trybu wprowadzania przerywanego czasu pracy (umożliwienie wprowadzenia na podstawie porozumienia z organizacją związkową lub przedstawicielstwem pracowników),

 

4) wydłużenia niepłatnej przerwy w pracy (przerwa dłuższa niż 60 minut na wniosek pracownika),

 

5) obniżenia stawek za pracę w godzinach nadliczbowych (z dotychczasowych 100 do 80% oraz z 50 do 30%),

 

6) rekompensowania pracy w dzień wolny (analogicznie jak w przypadku niedzieli i święta za pracę w tzw. wolną sobotę można by udzielić dnia wolnego do końca kolejnego okresu rozliczeniowego lub rekompensatę pieniężną).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Z prac Sejmu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny