Z prac Sejmu

A A A

Zakaz stosowania zabezpieczeń wekslowych

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

 

Etap legislacyjny: Projekt został wniesiony do Sejmu 26.7.2013 r. i skierowany do opinii Biura Legislacyjnego

 

Opis ustawy: Celem nowelizacji jest zakazanie stosowania zabezpieczeń wekslowych w stosunkach pracy. Jest to zbieżne z ostatnią linią orzecznictwa SN (wyrok z 26.1.2011 r., II PK 159/10, OSNP Nr 7–8/2012, poz. 87), zgodnie z którym nieważne są – z mocy prawa – weksle wystawione jako środek zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy. Zdaniem wnioskodawców problematyka ta wymaga uregulowania ze względu na ochronny charakter prawa pracy. W tym celu projekt przewiduje dodanie art. 171 KP, zgodnie z którym nieważne byłoby wystawienie przez pracownika weksla lub jego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, a także uznanie długu – mające na celu zabezpieczenie przyszłych roszczeń pracodawcy ze stosunku pracy, oraz dodanie pkt 2a w art. 281 KP, zgodnie z którym żądanie od pracownika wystawienia weksla, złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub uznaniu długu oraz przyjęcie takich zabezpieczeń przez pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu stanowiłoby wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Z prac Sejmu
Maciej Nałęcz
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny