Wypadek przy pracy

A A A

Zdaniem SN wypadek przy pracy to zdarzenie mające miejsce także przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków służbowych. Istotne przy tym jest, aby nastąpiło ono na terenie zakładu pracy.

 

Sąd okręgowy w pytaniu prawnym powziął wątpliwości, czy ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, dalej jako: WypadkiU) obejmuje zdarzenia mające miejsce na terenie zakładu przed rozpoczęciem pracy, czy też te zdarzenia należy uznawać za objęte ochroną z art. 57b ust. 1 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm., dalej jako: EmRentyFUSU), tj. z racji wypadku w drodze do lub z pracy.

 

Sąd ten rozpoznawał apelację ZUS od wyroków sądu rejonowego. Ubezpieczone odwoływały się od decyzji ZUS odmawiającej przyznania im odszkodowania za wypadek przy pracy. Sąd I instancji ustalił, że dwie pracownice w różnych okolicznościach, od nich niezależnych, uległy wypadkom po przekroczeniu bramy szpitala, czyli już na terenie zakładu pracy, ale jeszcze przed rozpoczęciem pracy i doznały uszczerbku na zdrowiu.

 

Sąd okręgowy wskazał na wątpliwości wynikające z art. 3 ust. 1 WypadkiU oraz z art. 57b ust. 1 EmRentyFUSU.

 

Z jednej strony chodzi o istnienie związku między zdarzeniem a wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności i dotyczących określenia momentu, w jakim związek z pracą uzasadnia przyjęcie odpowiedzialności z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadku przy pracy. Z reguły związek przyczynowy z pracą ma miejsce wtedy, gdy zdarzenie wywołujące uszczerbek na zdrowiu nastąpiło po przekroczeniu przez podwładnego bramy zakładu w czasie przeznaczonym na świadczenie pracy. Choćby nawet w tym czasie podwładny przebywał poza swoim stanowiskiem roboczym.

 

Z drugiej strony pojęcie miejsca zatrudnienia zawęża definicję wypadku przy pracy jedynie do zdarzeń mających miejsce w pomieszczeniach (na terenie) wykonywania już tylko zwykłych czynności pracowniczych.

 

W efekcie SO nie uznał poglądu, że zdarzenia mające miejsce na terenie zakładu (przed rozpoczęciem zadań) należy uznawać za wypadki przy pracy i w związku z tym przedłożył ww. pytanie prawne do SN. Ten z kolei w odpowiedzi stwierdził, że ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z WypadkiU obejmuje zdarzenia mające miejsce na terenie zakładu pracy także przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków służbowych.

 

Uchwała SN z 7.2.2013 r., III UZP 6/12

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wypadek przy pracy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny