Warto wiedzieć

A A A

Płaca minimalna w 2013 r. ma wynosić 1600 zł

 

Rząd przyjął propozycję minimalnego wynagrodzenia na przyszły rok. Wzrośnie ono w przyszłym roku z 1500 zł do 1600 zł, co daje w skali roku wzrost w wysokości 6,7%. Zdaniem „Solidarności” płaca minimalna powinna wzrosnąć natomiast do 1626 zł. Z kolei OPZZ proponuje wzrost minimalnego wynagrodzenia do 1676 zł. Natomiast propozycje rządu dotyczące wzrostu płacy minimalnej popierają pracodawcy.

Przeniesienie treści rozporządzeń do Kodeksu pracy

 

MPiPS przedstawiło projekt założeń do nowelizacji Kodeksu pracy. Przede wszystkim uporządkowane zostaną regulacje dotyczące wydawania rozporządzeń, a także urlopów wypoczynkowych oraz wydawania świadectw pracy.

 

Nowelizacja ma doprowadzić do dostosowania zawartych w kodeksie upoważnień do wydawania rozporządzeń do wymogów zawartych w Konstytucji. Upoważnienie powinno bowiem określać organ właściwy do wydania rozporządzenia, zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące jego treści. Co więcej, rozporządzenie nie powinno zawierać regulacji, które nie znajdują bezpośredniego oparcia w ustawie. Rozporządzenie powinno jedynie uszczegóławiać rozwiązania ustawowe. Zdecydowana większość aktualnych upoważnień do wydania rozporządzeń nie odpowiada wymogom obowiązującej Konstytucji i nie była zmieniana od czasu wejścia w życie Kodeksu pracy, a zatem od 1.1.1975 r. Dlatego planuje się, że część rozwiązań zawartych w rozporządzeniach zostanie przeniesiona do kodeksu. W zakresie urlopu wypoczynkowego wyjaśnia się wiele wątpliwości, m.in. dotyczących wynagrodzenia urlopowego, sposobu ustalenia wymiaru urlopu pracownika, który zmienia wymiar czasu pracy w trakcie miesiąca kalendarzowego, czy zwrotu kosztów poniesionych w związku z urlopem w przypadku przesunięcia jego terminu rozpoczęcia. Projekt nowelizacji znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz uzgodnień z partnerami społecznymi.

Płatne zwolnienie od pracy na czas szczepienia dziecka

 

MPiPS przygotował projekt zmian w Kodeksie pracy, który przewiduje, że pracownik otrzyma płatny dzień wolny od pracy na przeprowadzenie szczepienia ochronnego swojego dziecka lub osób niesamodzielnych, którymi się opiekuje. Pracownik otrzyma też dzień wolny na obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne, w przypadku gdy jego dziecko lub podopieczny będą musieli się poddać badaniu w związku z podejrzeniem choroby zakaźnej. Projekt nie przewiduje limitu rocznego liczby dni takich zwolnień. Obecnie jest on na etapie konsultacji społecznych.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Warto wiedzieć
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny