Warto wiedzieć

A A A

Interpretacja MPIPS w sprawie diet

 

MPIPS zinterpretowało przepisy nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167). Brzmienie przepisów nasuwa pytanie o sposób, w jaki powinno nastąpić odliczenie posiłku. Dla wielu pracodawców niejasne jest, czy jeśli pracownik przebywający w podróży krajowej ma prawo otrzymania 50% diety (np. przebywał w podróży od 8 do 12 godzin), to odliczenie posiłku, który zostanie mu zapewniony, ma następować od pełnej stawki diety (30 zł), czy od diety już obniżonej (15 zł). Odnosząc się do takiego przykładu, MPIPS wskazało, że należność pracownika z tytułu diet ulega stosownemu zmniejszeniu bądź nie występuje, jeśli pracownik miał zapewnione bezpłatne wyżywienie podczas podróży służbowej. Zdaniem resortu „jeśli podróż służbowa trwała od 8 do 12 godzin, a pracownik miał zapewniony obiad, należność z tytułu diety nie występuje. Obliczona zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b) połowa diety (15 zł) podlega bowiem zmniejszeniu o koszt obiadu, tj. o 15 zł (50% z 30 zł = 15 zł)”. Warto pamiętać, że przedstawiona interpretacja jest kontrowersyjna, a w razie sporu z pracownikiem sąd nie będzie nią związany.

Wynagrodzenie minimalne bez dodatku za pracę w nocy

 

Grupa senatorów przedłożyła projekt zmian ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wnosząc o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej (druk senacki Nr 316). Zmiana miałaby polegać na rozszerzeniu katalogu składników, których nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia w ten sposób, aby obejmował także dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Tym samym projekt zmierza do tego, aby dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie był uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zdaniem senatorów, którzy zgłosili projekt, obecne regulacje prowadzą do pokrzywdzenia osób najgorzej zarabiających.

Trzy konkurencyjne projekty dotyczące urlopów rodzicielskich

 

Pojawiły się aż trzy projekty dotyczące zmian w uprawnieniach rodzicielskich. Pierwszy z nich złożył w Sejmie Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, drugi klub SLD, natomiast trzeci projekt stworzony został przez MPiPS (projekt z 11.4.2013 r.). Ten ostatni został w kwietniu skierowany do przyjęcia przez Radę Ministrów. Wszystkie projekty mają na celu zmiany przepisów Kodeksu pracy dotyczące uprawnień związanych z macierzyństwem, w tym przede wszystkim wprowadzenie urlopu rodzicielskiego oraz dokonanie zmian w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Różnice dotyczą przede wszystkim kwestii daty wejścia w życia ustawy, która zdecyduje, czy zakresem ustawy będą objęci rodzice, których dzieci urodziły się od 1.1.2013 r., jak również kwestii wysokości zasiłku za czas korzystania z uprawnień rodzicielskich.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Warto wiedzieć
Joanna Torbe
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny