Warto wiedzieć

A A A

Wynagrodzenie minimalne w 2014 r.

 

Ministerstwo Pracy wstępnie zaproponowało podwyższenie wysokości płacy minimalnej do 1680 zł (w roku bieżącym jest to 1600 zł). Zawarcie porozumienia przedstawicieli pracodawców i związkowców może nastąpić do 15 lipca. Po tej dacie o wysokości płacy minimalnej na 2014 r. zdecyduje Rada Ministrów.

Koniec okresu na uzupełnienie kwalifikacji dla behapowców

 

W 2004 r. istotnie podniesiono wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bhp (m.in. w zakresie wykształcenia). Jednocześnie pracownikom nieposiadającym stosownych kwalifikacji dano 8 lat na ich uzupełnienie. Wspomniany okres przejściowy kończy się 30.6.2013 r. Jeżeli pracownik służby bhp nie podniósł swoich kwalifikacji na czas, to ich brak może być powodem wypowiedzenia umowy o pracę.

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

 

Jak MPiPS przypomina, z upływem 30.6.2013 r. wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”, tj. obowiązujących do 31.12.2012 r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. W związku z powyższym, osoby, które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu otrzymania tych świadczeń także po 30.6.2013 r., powinny składać wnioski o te świadczenia. Organy realizujące świadczenia rodzinne mają obowiązek takie wnioski przyjmować i bezzwłocznie rozpatrywać – przez wydanie decyzji ustalających prawo do wnioskowanego świadczenia na okres od 1.7.2013 r.

Legalna praca cudzoziemca na podstawie jednego zezwolenia

 

Rada Ministrów przyjęła 18.6.2013 r. projekt ustawy o cudzoziemcach, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych. Projekt przewiduje wiele rozwiązań ułatwiających cudzoziemcom legalizację pobytu na terytorium Polski. Nowością jest wprowadzenie przepisu, na podstawie którego cudzoziemiec przebywający w Polsce w celu wykonywania pracy będzie mógł ubiegać się – w ramach jednej procedury – o zezwolenie uprawniające zarówno do pracy, jak i do pobytu w Polsce. Oznacza to, że wydawane dotychczas dwa dokumenty zostaną zastąpione jednym. Usprawni to i skróci procedurę legalizacji pobytu cudzoziemców rozpoczynających w Polsce pracę.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Warto wiedzieć
Maciej Nałęcz
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny