Warto wiedzieć

A A A

Zmiany w oskładkowaniu umów cywilnoprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z projektem rozszerzony zostanie krąg podmiotów podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym o osoby będące członkami rad nadzorczych. W obecnym stanie prawnym osoby te podlegają ubezpieczeniu jedynie zdrowotnemu, a nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Po zmianach podstawę oskładkowania stanowiłby przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Druga istotna zmiana dotyczy umów zlecenia, w sytuacji gdy ta sama osoba posiada kilka tytułów do ubezpieczenia. Proponuje się, aby osoba, która zawarła kilka umów zlecenia, miała odprowadzone składki do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Więcej dni na opiekę nad dzieckiem

Zgodnie z art. 188 KP pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Rzecznik Praw Dziecka stoi na stanowisku, że liczba dni przyznawanych na opiekę nad dzieckiem powinna być różnicowana w zależności od liczby dzieci w wieku do 14 lat, znajdujących się pod opieką pracownika. To pozwoliłoby na zróżnicowanie sytuacji pracownika, który wychowuje jedno dziecko od sytuacji pracownika, który wychowuje np. pięcioro dzieci. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka wskazał, że istnieje konieczność skierowania wniosku do TK o zbadanie zgodności art. 188 KP z Konsytuacją z uwagi na możliwość naruszenia zasady równego traktowania oraz zasady sprawiedliwości społecznej.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Warto wiedzieć
Joanna Torbe
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny