V Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy. Teatr niejednego aktora. Podmioty kreujące prawo pracy. Sprawozdanie z konferencji

A A A

W dniach 8–10.9.2017 r. w Spale odbyły się V Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy, zorganizowane przez Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego przy wsparciu Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej.

 

Tej dorocznej konferencji naukowej, skierowanej do młodych (ciałem i duchem) adeptów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, niezmiennie przyświecają idee: odformalizowanych spotkań naukowych, aktualności poruszanych zagadnień, zarówno naukowych, jak i dydaktycznych, nieskrępowanej dyskusji oraz integracji w otoczeniu natury. Bez zmian pozostał skład komitetu organizacyjnego w osobach dr Izabeli Florczak, dr Anny Piszczek, dra hab. Krzysztofa Stefańskiego i mgr Barbary Muszyńskiej (oraz oczywiście Emi – konferencyjnego labradora), którzy po raz piąty wcielili w życie pomysł autorstwa Kierownika Katedry Prawa Pracy UŁ prof. dra hab. Zbigniewa Górala.

W tej edycji tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z szeroko rozumianym tworzeniem prawa pracy. Procesy te ukazane zostały z różnych perspektyw. Wprowadzenie do dyskusji o możliwościach wpływania na tworzenie regulacji prawnych obejmujących prawo pracy przeprowadzili dr hab. Piotr Prusinowski (UWM, SSN) oraz dr Eliza Mazurczak-Jasińska (UWr) w ramach panelu pt. »Kolesie« i »wykształciuchy« – rola judykatury i doktryny w kreowaniu prawa pracy. P. Prusinowski skupił swoje uwagi na zależnościach pomiędzy orzecznictwem sądów a działalnością ustawodawcy. E. Mazurczak-Jasińska omawiała natomiast, w jaki sposób nauka prawa pracy może oddziaływać na ustawodawcę, stawiając przy tym pytanie – kiedy naukowiec staje się doktrynerem. W trakcie ożywionej dyskusji, która nastąpiła po wprowadzeniu, wyrażono zachętę do pisania tekstów naukowych, a w szczególności glos do orzeczeń sądowych, które istotnie przyczyniają się do pogłębienia zarówno refleksji naukowej, jak i orzeczniczej. Nie pozostają też niezauważone w pracach legislacyjnych.

Uwagi o roli ustawodawcy w tworzeniu prawa pracy przedstawili w ramach panelu pt. Z namaszczenia suwerena – rola ustawodawcy w kreowaniu prawa pracy – dr hab. Monika Gładoch (UKSW) i dr hab. Leszek Mitrus, prof. UJ (UJ). Jako członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zaprezentowali oni dodatkowo ogólny kierunek zmian kodyfikacyjnych proponowany przez Komisję, w takim samym stopniu zaspokajając ciekawość słuchaczy, co dając asumpt do stawiania nowych pytań. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się kwestie dotyczące statusu pracownika, roli reprezentacji pracowniczej oraz urlopów.

Trzecią, specyficzną dla prawa pracy grupą podmiotów wpływającą na jego kształt, są partnerzy społeczni. W panelu pt. Partnerstwo dla pokoju – rola związków zawodowych i organizacji pracodawców w kreowaniu prawa pracy działalność partnerów społecznych w tym zakresie omawiali dr Ewa Podgórska-Rakiel (NSZZ Solidarność) i dr hab. Krzysztof Walczak (UW). E. Pogórska-Rakiel przedstawiła rolę związków zawodowych na szerokim ponadnarodowym tle, dzieląc się przy tym własnymi doświadczeniami z pracy na forum międzynarodowym. K. Walczak omawiał m.in. rolę pracodawców w tworzeniu prawa na poziomie wspólnotowym. Paneliści i dyskutanci zwracali uwagę na faktyczne problemy i niedostatki dialogu społecznego w Polsce, takie jak zbyt małe zaangażowanie organizacji pracowników i pracodawców w tworzenie nowych rozwiązań.

Jak co roku punktem kulminacyjnym Konferencji było spotkanie z Mistrzem. Zaproszenie Organizatorów przyjął, świętujący w tym roku jubileusz pracy naukowej, Prof. Grzegorz Goździewicz, zaszczycając Konferencję swoim przyjazdem wraz z Żoną – Panią Małgorzatą Goździewicz. Podczas spotkania Pan Profesor opowiadał o ścieżce swojej kariery naukowej i relacjach z Profesorami, którzy dla niego samego byli mistrzami. Nie zabrakło pytań uczestników o warsztat naukowy Mistrza oraz o to, jak można pogodzić intensywną pracę naukową z innymi aspektami życia.

Nieodzowną częścią Wrześniowych Spotkań są dyskusje dotyczące warsztatu naukowego oraz dydaktyki prawa pracy. Zajęcia poświęcone rozwiązaniom technologicznym ułatwiającym pisanie tekstów naukowych (Sztuka klikania – IT w pracy naukowej) poprowadziła dr Katarzyna Jaworska (UWM). Wszyscy obecni z zainteresowaniem wysłuchali (i zobaczyli), dlaczego w procesie gromadzenia materiałów naukowych, opracowywania bibliografii i tworzenia przypisów warto korzystać ze specjalnie do tego celu przeznaczonych programów, takich jak Zotero czy Mendeley Spotkanie dotyczące dydaktyki (Albus Dumbledore czy Severus Snape, czyli jak nie przejść na złą stronę mocy. Metody i cel nauczania prawa pracy) poprowadzili dr Agnieszka Górnicz-Mulcahy (UWr) i dr Michał Raczkowski (UW). Ich wystąpieniu towarzyszyła burzliwa dyskusja oraz wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych ośrodków uniwersyteckich dotycząca zdobywania i pogłębiania umiejętności pracy ze studentami. Dominowało przekonanie o przydatności „uczenia się” tego, jak uczyć innych.

Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy to nie tylko część naukowa. Przywiązując dużą wagę do integracji środowiska, Organizatorzy starali się zapewnić również inne atrakcje. Pierwszego wieczoru odbyła się impreza w stylu lat `20 i `30. Parkiet był oblegany do późnych godzin nocnych przez Uczestników przebranych w eleganckie stroje z epoki. Wieczór uświetniła Wielka Gala Jubileuszowa z okazji pierwszej poważniejszej rocznicy –pięciolecia Wrześniowych Spotkań z Prawem Pracy, połączona z ceremonią wręczenia Złotych Wrześni, którą poprowadziła dr Izabela Florczak. Podczas Gali bywalcom poprzednich edycji konferencji wręczono statuetki w siedmiu humorystycznych kategoriach. Drugiego dnia konferencji Uczestnicy rywalizowali w grze miejskiej, zaplanowanej przez mgr Barbarę Muszyńską. „Marsz na orientację w prawie pracy”, połączony ze zwiedzaniem Spały, wygrała drużyna dr Eweliny Kumor-Jezierskiej (UJ), dr Pauliny Matyjas-Łysakowskiej (UJK), dra Marcina Mielczarka (UŁ), Aleksandry Pietras (UŁ) oraz dra Marcina Wujczyka (UJ). Wieczorem tego dnia odbyło się spotkanie przy grillu. Jego Gospodarzami byli wszyscy Uczestnicy, dzielnie znosząc stoły i sprzęty, składając grille, dbając o ich rozpalenie i podtrzymanie ognia oraz nadzorując pieczenie mięsiw i warzyw.

Piąte Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy przyniosły wiele ciekawych dyskusji i ważnych spostrzeżeń. Wzięło w nich udział czterdzieści osób z kilkunastu jednostek naukowych. Odformalizowana atmosfera sprzyjała nie tylko swobodnej wymianie poglądów, ale również, tak ważnej z punktu widzenia wyzwań naukowych, integracji środowiska. Organizatorzy pragną za to wszystko podziękować Uczestnikom i wyrazić nadzieję, że za rok obrady będą co najmniej równie owocne.

 

dr Izabela Florczak
Adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, Uniwersytet Łódzki.

Barbara Muszyńska
Doktorantka w Katedrze Prawa Pracy, Uniwersytet Łódzki.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
V Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy. Teatr niejednego aktora. Podmioty kreujące prawo pracy. Sprawozdanie z konferencji
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny