Uzasadniona przyczyna wypowiedzenia

A A A

Sąd Najwyższy uznał, że dezorganizacja pracy, spowodowana długotrwałą nieobecnością pracownika, może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy.

 

Kwestia ta wynikła w sprawie Jana K., który pracował w referacie ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w urzędzie skarbowym. Przełożeni nie byli jednak zadowoleni z jego pracy, czemu wielokrotnie dawali wyraz w przeprowadzanych z nim rozmowach. Jan K. przebywał także przez długi okres na zwolnieniu lekarskim, co w ocenie pracodawcy spowodowało utrudnienia w pracy referatu. To wszystko sprawiło, że wypowiedziano mu stosunek pracy, jako przyczynę wskazując długotrwałe i powtarzające się przebywanie na zwolnieniu lekarskim, które dezorganizowało pracę w komórce organizacyjnej, oraz niesumienne i nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych. Pracownik odwołał się jednak od wypowiedzenia i żądał przywrócenia do pracy.

 

Sądy niższych instancji miały odmienne stanowiska. Sąd I instancji ustalił, że powód wykonywał pracę bardzo niestarannie i często popełniał błędy. Zdarzało się również, że w pracy spał czy w lekceważący sposób odbierał telefony. Z kolei sąd II instancji wskazał, że przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie powinna być konkretna - co oznacza, że ma stanowić wystarczającą podstawę do rozwiązania z pracownikiem umowy - oraz prawdziwa, czyli rzeczywiście istnieć. Sąd ten uznał, że przyczyny wypowiedzenia były konkretne, ale nie były prawdziwe, i dodatkowo stwierdził, że nie można utożsamiać konieczności zastąpienia nieobecnego pracownika przez innych pracowników z dezorganizacją pracy. Wyrok został zaskarżony skargą kasacyjną przez pracodawcę.

 

Sąd Najwyższy oddalił apelację powoda. W uzasadnieniu podkreślił, że wskazana przyczyna wypowiedzenia umowy była konkretna i rzeczywista. Powód bowiem nienależycie wykonywał swoje obowiązki, na co przełożeni wielokrotnie zwracali mu uwagę. Zasadność wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę na czas nieokreślony powinna być oceniana przez pryzmat tego, że jest to zwykły sposób rozwiązania umowy. A zatem przyczyna wypowiedzenia nie musi mieć szczególnej wagi ani doniosłości. Natomiast długotrwała choroba powoda może być samodzielną przyczyną wypowiedzenia, gdyż zawsze powoduje niekorzystne skutki dla pracodawcy i dezorganizację pracy.

 

Wyrok SN z 11.7.2006 r., I PK 305/05

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Uzasadniona przyczyna wypowiedzenia
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny