Uprawnienia kobiet w ciąży pracujących na zastępstwo

A A A

Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została skierowana interpelacja (Nr 27640) w sprawie naruszenia prawa kobiet zatrudnionych na zastępstwo do ochrony w czasie ciąży. Zgłaszający, poseł Stanisław Szwed, zauważył, że art. 177 KP odwołuje się do wszystkich umów o pracę – na czas nieokreślony, na czas określony i na zastępstwo.

Ochrona macierzyństwa powinna być rzeczą nadrzędną i niezależną od rodzaju umowy o pracę. Mimo to art. 177 § 31 KP wyłączył regułę przedłużania umowy o pracę wobec ciężarnej pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na zastępstwo. Obecnie, jeżeli zastępowany pracownik wróci do pracy, to stosunek pracy pracownicy zastępującej, przyjętej na czas zastępstwa, ulegnie rozwiązaniu bez względu na stan ciąży i jej zaawansowanie.

Zdaniem posła prawo powinno zapewnić wszystkim kobietom w ciąży zabezpieczenie społeczne, a przede wszystkim prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego. Umowy o pracę na zastępstwo powinny być przedłużane kobietom w ciąży do dnia porodu, tak jak umowy na czas określony.

Odpowiedzi na powyższe udzielił sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina. Wobec szczególnej roli, jaką pełni w ramach stosunków pracy umowa o pracę na zastępstwo, nie wydaje się konieczna modyfikacja w kierunku obligującym pracodawców do przedłużania pracownikom zastępującym stosunku pracy do dnia porodu. Umowa o pracę na zastępstwo w zakresie trwania stosunku pracy jest ściśle powiązana ze stosunkiem pracy osoby zastępowanej, rozwiązuje się ona z chwilą powrotu pracownika do pracy. Szczególny charakter tych umów od samego początku nie daje więc pracownikowi zastępującemu gwarancji stałego zatrudnienia ani nawet pewności co do czasu trwania tak nawiązanego stosunku pracy. Taki charakter umowy na zastępstwo uzasadnia odmienne ukształtowanie sytuacji prawnej pracownic w ciąży.

r.pr. Sławomir Paruch, partner
w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy

Robert Stępień, aplikant radcowski,
prawnik w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Uprawnienia kobiet w ciąży pracujących na zastępstwo
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny