Umowa o świadczenie usług jako tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej

A A A

Zdaniem SN tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej jest umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, t.jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).

Zdaniem SN o tytule ubezpieczenia decyduje to, czy menedżer (prezes) jest faktycznie samodzielnym przedsiębiorcą. O takiej samodzielności nie może być mowy w przypadku członków zarządu spółki kapitałowej, którzy nie działają we własnym imieniu, ale w imieniu spółki. Powiązanie menedżera z zarządzanym przedsiębiorstwem stosunkiem organizacyjnym przez członkostwo w zarządzie wyłącza traktowanie go jako samodzielnego podmiotu w stosunku kontraktowym. W konsekwencji członek zarządu spółki kapitałowej związany z nią kontraktem menedżerskim nie jest samodzielnym przedsiębiorcą bezpośrednio uprawnionym lub zobowiązanym działaniami we własnym imieniu (por. wyroku z 12.11.2014 r., I UK 126/14, Legalis). Taka argumentacja, mimo że budzi poważane wątpliwości, zdobywa ostatnio coraz większe uznanie w orzecznictwie, przez co jej zwalczanie staje się coraz trudniejsze. Podobne stanowisko prezentuje ZUS, wskazując, że każda umowa o zarządzenie, nawet wykonywana w ramach działalności gospodarczej, stanowi tytułu do ubezpieczenia jako umowa zlecenia albo inna umowa o świadczenie usług.

Uchwała SN z 17.6.2015 r., III UZP 2/15

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Umowa o świadczenie usług jako tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny