Ubezpieczenie społeczne rolników

A A A

Dnia 7.6.2004 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Trybunał orzekł, że art. 4 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z 30.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników są zgodne z art. 2 i art. 32 ust. 2 Konstytucji. Ponadto Trybunał postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia.

 

Trybunał zbadał konstytucyjność przepisów dotyczących niepodzielności składki i nakładania jej w wymiarze kwartalnym. Przepisy te nie przewidują proporcjonalnego wymiaru składki w przypadku podlegania przez rolników ubezpieczeniu innego typu przez część okresu składkowego. TK uznał, że nie narusza to norm konstytucyjnych. Kwestionowana regulacja nie prowadzi bowiem do istotnego zróżnicowania sytuacji rolników podlegających obok ubezpieczenia rolniczego także i innemu ubezpieczeniu społecznemu. Jednakowe traktowanie przez ustawodawcę rolników nie stanowi dyskryminacji tych z nich, którzy czasowo podlegali innemu ubezpieczeniu.

 

Trybunał podkreślił specyficzny charakter ubezpieczenia rolnego, którego zasadniczą przesłanką jest posiadanie gospodarstwa rolnego. Istnienia tej przesłanki nie zmienia fakt podlegania innemu (niż rolnicze) ubezpieczeniu społecznemu.

 

Trybunał nie zbadał konstytucyjności art. 8 ust. 4, ponieważ przepis ten jako regulacja ogólna nie może stanowić podstawy wydania orzeczenia w sprawie oczekującej na rozpatrzenie przez pytający sąd. TK umorzył postępowanie w tym zakresie.

 

Wyrok TK z 7.6.2004 r., P 4/03

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ubezpieczenie społeczne rolników
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny