Ubezpieczenia społeczne a samozatrudnienie

A A A

Zdaniem Sądu Najwyższego, właściciel firmy (samozatrudniony) zatrudniony jednocześnie na umowę zlecenia może zmienić tytuł ubezpieczenia.

 

Kwestia ta wynikła w sprawie właściciela firmy pracującego równocześnie na podstawie umowy zlecenia, któremu ZUS nakazał opłacenie dodatkowych składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu działalności gospodarczej. Zakład argumentował, że prowadząc firmę, wykonywał pracę jako kierowca na podstawie umowy zlecenia, której przedmiot był taki sam jak przedmiot działalności.

 

Od tej decyzji właściciel odwołał się do sądu I instancji, który uznał, że ZUS błędnie przyjął, że przedmiot działalności ubezpieczonego jest tożsamy z czynnościami wykonywanymi na podstawie umów zlecenia. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczony może skorzystać z mechanizmu zbiegów ubezpieczenia z różnych tytułów. Dlatego też mógł opłacać składki z umowy zlecenia.

 

Od tego wyroku ZUS odwołał się do sądu II instancji, który z kolei wskazał, że osoby pozostające w stosunku pracy i prowadzące równocześnie działalność gospodarczą nie podlegają dodatkowemu ubezpieczeniu z tego drugiego tytułu tylko wtedy, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dlatego, zdaniem sądu, nie ma żadnych podstaw do łagodzenia tego kryterium w stosunku do zleceniobiorców. Sąd zmienił zaskarżony wyrok i oddalił odwołanie ubezpieczonego.

 

Ubezpieczony wniósł skargę kasacyjną do SN, który wskazał, że jego zarzut dotyczący naruszenia art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym przed 1.11.2005 r. jest trafny. Zgodnie z nim osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami z kilku tytułów jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego, który powstał najwcześniej. Ponadto może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami także z pozostałych tytułów, wszystkich lub wybranych. Zdaniem SN przepis ten zezwala także na zmianę przez ubezpieczonego tytułu ubezpieczeń.

 

Na skutek tych ustaleń SN uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd II instancji.

 

Wyrok SN z 27.4.2009 r., I UK 325/08

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ubezpieczenia społeczne a samozatrudnienie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny