Stawienie się do pracy a możliwość rozwiązania umowy w związku z długotrwałą nieobecnością spowodowaną chorobą

A A A

Jak wynika z orzeczenia SN, jeżeli pracownik, który stawia się do pracy po upływie okresu zasiłkowego, jest nadal niezdolny do pracy, to pracodawca może rozwiązać z nim umowę w trybie art. 53 KP. Nie znajduje w takim przypadku zastosowania zakaz, o którym mowa w § 3 tego przepisu.

Zgodnie z art. 53 § 3 KP rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. Już z samego literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że aby zaktualizował się zakaz rozwiązania umowy, muszą zostać łącznie spełnione dwie przesłanki: pracownik musi stawić się do pracy i musi ustać przyczyna jego nieobecności, a więc w komentowanym przypadku niezdolność do pracy. Umowę można zatem rozwiązać, nawet jeżeli pracownik stawi się do pracy, ale nadal będzie niezdolny do jej świadczenia.

To właśnie na ten aspekt zwraca uwagę SN w komentowanym orzeczeniu. Potwierdza, że sam fakt stawiennictwa pracownika do pracy nie aktualizuje zakazu rozwiązania z nim umowy w trybie art. 53 KP. Dopóki pracownik nie przedstawi zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że jest zdolny do pracy, dopóty pracodawca może rozwiązać z nim umowę. Nie wystarczy przy tym, aby pracownik wykazał się zdolnością do jakiejkolwiek pracy – musi to być ta sama praca, którą pracownik wcześniej wykonywał i co do której orzeczono niezdolność.

Komentowany wyrok ma istotne znaczenie praktyczne. Nierzadko zdarza się bowiem, że pracownicy – pomimo trwającej niezdolności do pracy – stawiają się w pracy, czy to w celu przerwania okresu zasiłkowego, czy też aby uniemożliwić pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę. W świetle komentowanego orzeczenia takie działania pracowników nie uchronią ich przed rozwiązaniem umowy. Jeżeli po przeprowadzeniu badań kontrolnych okaże się, że – mimo stawiennictwa do pracy – pracownik jest nadal niezdolny do pracy, pracodawca będzie mógł rozwiązać z nim umowę o pracę.

Wyrok SN z 18.3.2015 r., III BP 1/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Stawienie się do pracy a możliwość rozwiązania umowy w związku z długotrwałą nieobecnością spowodowaną chorobą
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny