Słabe wyniki pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę

A A A

Jak wynika z orzeczenia SN, pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który nie osiąga wyników pracy porównywalnych z wynikami pracy innych pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach, choćby nie było w tym zawinienia, niestaranności lub niesumienności pracowniczej. Pracodawca nie ma obowiązku zatrudniania niewydajnego pracownika.

Umowa o pracę jest umową starannego działania, a nie rezultatu. Nieosiągnięcie wyznaczonego rezultatu może jednak w pewnych przypadkach uzasadniać wypowiedzenie. Pogląd taki był już wcześniej prezentowany w orzecznictwie SN. W szczególności SN kilkakrotnie wskazywał, że pracodawca może zasadnie wypowiedzieć umowę o pracę w ramach realizacji zasady doboru pracowników w sposób zapewniający najlepsze wykonywanie realizowanych zadań, jeżeli może przewidywać, że zatrudnienie nowych pracowników pozwoli na osiąganie lepszych rezultatów pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to spowodowane niestarannym wykonywaniem obowiązków przez pracownika czy obiektywnymi przyczynami leżącymi po stronie pracownika. Wynika z tego, że nawet jeśli pracownik się stara, to można go zwolnić, jeśli można przewidywać, że inny pracownik wykona powierzone zadania sprawniej (por. wyroki SN z 2.10.1996 r., I PRN 69/96, OSNAPiUS Nr 10/1997, poz. 163; z 2.9.1998 r., I PKN 271/98, OSNAPiUS Nr 18/1999, poz. 577 oraz z 20.1.2014 r., II PK 116/13, MoPr Nr 4/2015, s. 170).

W przypadku tego rodzaju wypowiedzeń należy jednak zachować ostrożność. Brak realizacji zadań czy brak określonych wyników pracy może być wystarczającą przyczyną wypowiedzenia, niemniej jednak przyczyna ta musi być obiektywnie uzasadniona. Nie może to być wyłącznie arbitralna ocena pracodawcy. Wypowiedzenie umowy z powodu braku realizacji zadań może być uzasadnione, tylko jeżeli zadania te zostaną precyzyjnie wyznaczone i będą możliwe do wykonania przez pracownika. Nie w każdym przypadku, ze względu na rodzaj pracy, możliwe jest postawienie pracownikom konkretnych, weryfikowalnych zadań. Będzie to możliwe w szczególności na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych czy sprzedażowych (np. przedstawicieli handlowych). Ponadto wyznaczone zadania muszą być możliwe do wykonania, z uwzględnieniem ogółu warunków, w jakich pracownik świadczy pracę. Jeżeli przy tym pracodawca porównuje wyniki pracy pracownika z wynikami innych pracowników, porównywani ze sobą pracownicy powinni znajdować się w takiej samej lub podobnej sytuacji i powinni mieć zapewnione takie same lub porównywalne warunki wykonywania pracy.

Wyrok SN z 24.2.2015 r., II PK 87/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Słabe wyniki pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny