Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia a dyskryminacja

A A A

W ocenie SN przy rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika przypadek każdego pracownika należy rozpatrywać indywidualnie. To, że pracodawca z jednym pracownikiem rozwiąże umowę, a nie zrobi tego z innymi, którzy dopuścili się naruszeń, nie oznacza dyskryminacji tego pierwszego. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest szczególnym trybem rozwiązywania umów o pracę i wymaga w każdym przypadku indywidualnego rozważenia. Dlatego okoliczność, że pracodawca rozwiązał umowę o pracę z jednym pracownikiem, a z innymi nie, nie świadczy o nierównym traktowaniu.

 

Pracodawca nie ma obowiązku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia w żadnym przypadku. Jest to wyłącznie jego uprawnienie. Pracodawca może podjąć taką decyzję, jeżeli zachodzą przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie. Może jednak również, mimo zaistnienia tych przesłanek, zdecydować o utrzymaniu pracownika w zatrudnieniu. Taka czy inna decyzja pracodawcy nie może być postrzegana w kategoriach nierównego traktowania czy dyskryminacji pracownika.

W konsekwencji pracodawca może w jednym przypadku rozwiązać z pracownikiem umowę, a w innym zdecydować o utrzymaniu go w zatrudnieniu. Jest to zawsze indywidualna decyzja. Dzieje się tak dlatego, że rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika jest szczególnym trybem rozwiązywania umów o pracę i wymaga, przed podjęciem decyzji, rzetelnego i indywidualnego przeanalizowania każdego przypadku. Wyniki tej analizy, mimo formalnego naruszenia przez pracowników tego samego obowiązku, mogą być różne. Ma na to wpływ wiele czynników, jak w szczególności stosunek pracownika do obowiązków, stopień zawinienia, ciężkość naruszenia czy wreszcie stopień zagrożenia interesów pracodawcy. Pracownik, z którym umowa została rozwiązana, nie może twierdzić, że było to nieuzasadnione, powołując się na argument, że z innymi pracownikami dopuszczającymi się naruszenia tego samego obowiązku pracodawca umów nie rozwiązał. W szczególności takie działanie pracodawcy nie jest przejawem nierównego traktowania czy dyskryminacji pracowników. Tym bardziej w komentowanej sprawie, gdzie pracodawca od pewnego momentu zaostrzył politykę przeciwdziałania spożywaniu alkoholu i wyraźnie zakomunikował to pracownikom, a następnie konsekwentnie rozwiązywał umowy o pracę z każdym pracownikiem, który dopuścił się naruszenia.

Wyrok SN z 9.3.2016 r., I PK 91/15

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia a dyskryminacja
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny