Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

A A A

Niepłacenie przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. W ewentualnym procesie sądowym pracodawca nie może uzasadniać braku wypłaty wynagrodzenia, powołując się na nienależyte wykonywanie przez pracownika obowiązków pracowniczych. Po pierwsze, pracodawca mógł i powinien w takiej sytuacji skorzystać z innych środków przewidzianych prawem. Po drugie, powoływanie się przez pracodawcę na ten argument dopiero na etapie sporu sądowego z pracownikiem należy uznać za spóźnione.

W komentowanym orzeczeniu SN zwraca szczególną uwagę na spóźnione powoływanie się przez pracodawcę na nienależyte wykonywanie obowiązków przez pracownika. Pracodawca, który kwestionuje należyte wykonywanie obowiązków przez pracownika, powinien podjąć określone środki przewidziane prawem. W szczególności może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia (jednak w tym drugim przypadku wyłącznie pod warunkiem zachowania miesięcznego terminu). Może również nałożyć na pracownika karę porządkową, o których mowa w art. 108 KP. Może wreszcie dochodzić od pracownika odszkodowania, stosując przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracownika. Natomiast powoływanie się przez pracodawcę na nienależyte wykonywanie obowiązków przez pracownika dopiero na etapie sporu sądowego z pracownikiem, już po rozwiązaniu umowy o pracę, będzie oceniane jako spóźnione i będzie pozbawione jakiegokolwiek znaczenia. Warto ponadto zwrócić uwagę, że odmowa zapłaty wynagrodzenia lub jego obniżenie z powodu nienależytego wykonywania obowiązków przez pracownika są dopuszczalne wyłącznie w przypadkach ściśle określonych w przepisach (art. 82 KP). Dotyczy to sytuacji, w których do obowiązków pracownika należy wytwarzanie określonych produktów lub usług. Pracodawca może obniżyć lub odmówić zapłaty wynagrodzenia, jeżeli te produkty lub usługi zostaną wykonane w sposób wadliwy i jeżeli pracownik będzie ponosił za to winę. Jeżeli pracownik usunie wadę produktu lub usługi, otrzymuje wynagrodzenie stosowne do ich jakości. Za czas usuwania wady wynagrodzenie nie przysługuje. W innych przypadkach pracodawca nie ma prawa do obniżenia lub odmowy zapłaty wynagrodzenia z powodu nienależytego wykonywania obowiązków. Stanowiłoby to nieuzasadnione rozszerzanie katalogu kar porządkowych określonego w Kodeksie pracy, co mogłoby narażać pracodawcę na odpowiedzialność. W szczególności mogłoby zostać uznane za dyskryminowanie pracownika. Obniżenie lub odmowa zapłaty wynagrodzenia na podstawie art. 82 KP nie wyklucza zastosowania przez pracodawcę innych środków, o których była mowa powyżej. Istotne, aby zrobić to w odpowiednim czasie.

Wyrok SN z 24.10.2013 r., II PK 25/13

 

r.pr. Sławomir Paruch, partner w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy

Robert Stępień, aplikant radcowski, prawnik w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny