Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika

A A A

W ocenie SN domaganie się przez pracodawcę odszkodowania, jeżeli pracownik bez uzasadnionej przyczyny rozwiązuje umowę o pracę, nie może być traktowane jako godzące w zasady współżycia społecznego.

Jak podkreśla się w orzecznictwie, dopuszczalne jest ograniczenie wysokości przysługującego pracodawcy odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli jego wysokość godzi w zasady współżycia społecznego, jednakże sama możliwość jego dochodzenia nie może być traktowana jako niezgodna z tymi zasadami. Stanowisko takie jest szeroko akceptowane zarówno przez orzecznictwo, jak i doktrynę. W przeciwnym razie na pracowniku nie ciążyłaby żadna sankcja za nieuzasadnione rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, co dla pracodawcy niejednokrotnie powoduje istotne problemy z odpowiednią organizacją pracy.

Podkreślić należy, że w celu uniknięcia „perturbacji” u pracodawcy wywołanych rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika jest właśnie okres wypowiedzenia, który daje czas na odpowiednie przystosowanie procesu pracy po odejściu pracownika. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia jest natomiast działaniem nadzwyczajnym, z którego pracownik może skorzystać jedynie w przypadku uzasadnionych powodów. Analogicznie jest w sytuacji rozwiązywania stosunku pracy przez pracodawcę, gdzie rozwiązanie bez wypowiedzenia musi opierać się na szczególnych przesłankach, a w razie ich niespełnienia pracownikowi przysługuje odszkodowanie.

Gdyby natomiast uznać, że dochodzenie odszkodowania przez pracodawcę za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia jest niedopuszczalne jako niezgodne z zasadami współżycia społecznego, wówczas pojawiłaby się rażąca nierówność w stosunkach pracy. Pracownik mógłby bez ponoszenia żadnych sankcji rozwiązywać umowę w każdym czasie bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, pracodawca zaś liczyć by się musiał z koniecznością zapłaty odszkodowania w sytuacji przeciwnej.

Wyrok SN z 12.4.2017 r., II PK 56/16

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny