Przywrócenie do pracy

A A A

Jak wynika z orzeczenia SN, nie każdy konflikt przełożonego z byłym pracownikiem decyduje o bezzasadności przywrócenia do pracy. Musi on być poważny, długotrwały, głęboki, a przede wszystkim zawiniony przez pracownika lub powstały na tle dotyczących go okoliczności.

 

Po kilku latach pracy kierownik działu organizacyjno-kadrowego został zwolniony. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano utratę zaufania, która została spowodowana wyrażaniem przez pracownika dezaprobaty dla zmian organizacyjnych przeprowadzanych w firmie.

 

Zwolniony pracownik odwołał się do sądu I instancji, w ocenie którego przyczyna wskazana przez pracodawcę była wystarczająca do podjęcia decyzji o zwolnieniu. Sąd stwierdził, że jednoznaczna dezaprobata dla zmian organizacyjnych stanowi uzasadnioną podstawę utraty zaufania do pracownika, który zajmuje stanowisko kierownicze związane ściśle z zasobami ludzkimi i odpowiedzialnością za właściwe wprowadzenie zmian w strukturze.

 

Innego zdania był jednak sąd II instancji, który wskazał, że sąd I instancji bezzasadnie uznał, że pracownik wyrażał krytykę dla zmian organizacyjnych przejawiającą się w sposobie wykonywania obowiązków pracowniczych, co w efekcie mogło spowodować utratę zaufania. Ponadto pracodawca nie wykazał okoliczności, w których powód formułował zastrzeżenia co do projektu zmian struktury, których nie przedstawił wcześniej, na etapie ich opracowywania i opiniowania. Mimo że sąd uznał rację powoda, to ostatecznie zasądził na jego rzecz jedynie odszkodowanie, podczas gdy ten wnosił o przywrócenie do pracy. Uznał bowiem, że w warunkach niniejszej sprawy byłoby to niecelowe. Argumentował, że po stronie zarządu firmy nie ma woli dalszej współpracy z powodem.

 

Sąd Najwyższy, który rozpatrywał skargę kasacyjną, uznał, że w sytuacji gdy pracodawca podaje nieprawdziwe przyczyny rozwiązania umowy, dopuszczalność odstąpienia od zasady przywrócenia do pracy powinna być oceniana szczególnie wnikliwie. Zasądzenie odszkodowania może nastąpić tylko w razie stwierdzenia niemożliwości przywrócenia do pracy. Samo wskazywanie na niecelowość takiego działania nie jest wystarczające.

 

Ponadto SN zaznaczył, że nie każdy spór pomiędzy pracodawcą a pracownikiem uzasadnia wniosek o niecelowość przywrócenia do pracy. Taki konflikt musi być bowiem poważny i długotrwały, a przede wszystkim zawiniony przez pracownika lub powstały na tle dotyczących go okoliczności.

 

Wyrok SN z 2.10.2012 r., II PK 54/12

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przywrócenie do pracy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny