Przyczyny wypowiedzenia

A A A

Zdaniem SN, w przypadku wskazania w piśmie o wypowiedzeniu umowy o pracę więcej niż jednej przyczyny, nie wszystkie muszą zostać udowodnione, aby wypowiedzenie zostało uznane za uzasadnione. Przyczyny prawdziwe i uzasadnione powinny jednak pozostawać w „istotnej proporcji” do pozostałych. W przeciwnym razie wypowiedzenie może zostać skutecznie zakwestionowane przed sądem (pomimo stwierdzenia zasadności jednej czy dwóch spośród większej liczby przyczyn).

Jak wskazał SN, w praktyce często zdarza się tak, że wypowiedzenie umowy o pracę jest uzasadniane nie jedną, ale kilkoma lub nawet kilkunastoma różnymi przyczynami. Chodzi o takie sytuacje, kiedy pracodawca wskazuje w piśmie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę wiele różnych przyczyn, licząc na to, że przynajmniej jedna lub część z nich okaże się uzasadniona, a w konsekwencji wypowiedzenie obroni się przed sądem. W przypadku wskazania w piśmie o wypowiedzeniu umowy o pracę więcej niż jednej przyczyny, przyczyny prawdziwe i uzasadnione powinny pozostawać w „istotnej proporcji” do pozostałych. W przeciwnym razie wypowiedzenie może zostać skutecznie zakwestionowane przed sądem (pomimo stwierdzenia zasadności jednej czy dwóch spośród większej liczby przyczyn).

Dotychczas SN konsekwentnie stał na stanowisku, że w przypadku podania kilku przyczyn wypowiedzenia dla jego zasadności wystarczy, aby przynajmniej jedna z przyczyn okazała się prawdziwa i konkretna (por. wyrok SN z 8.1.2007 r., I PK 187/06, OSNP Nr 3–4/2008, poz. 35). W świetle komentowanego wyroku niekoniecznie tak musi być. W przypadkach, gdy pracodawca wskazuje większą liczbę przyczyn uzasadniających wypowiedzenie (lub rozwiązanie) umowy o pracę z pracownikiem, konieczne jest ustalenie proporcji, w jakiej pozostają przyczyny zasadne i niezasadne. Aby wypowiedzenie zostało uznane za uzasadnione, zasadne przyczyny muszą pozostawać „w istotnej proporcji” do pozostałych przyczyn wskazanych w wypowiedzeniu. W przeciwnym razie wypowiedzenie może zostać zakwestionowane (mimo stwierdzenia zasadności jednej czy dwóch spośród większej liczby przyczyn). Należy to brać pod uwagę przy formułowaniu przyczyn wypowiedzenia czy rozwiązania umowy z pracownikiem. Czasem lepiej zrezygnować ze wskazywania części przyczyn, co do zasadności których pracodawca nie ma pewności, niż wskazywać ich więcej.

Wyrok SN z 14.4.2015 r., II PK 140/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przyczyny wypowiedzenia
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny