Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę

A A A

W ocenie SN wypowiedzenie umowy o pracę stanowi zwykły sposób jej rozwiązania. Przyczyna wypowiedzenia nie musi w związku z tym mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości. Wypowiedzenie umowy o pracę uważa się za uzasadnione, jeżeli jest podyktowane niewłaściwym wywiązywaniem się pracownika z obowiązków. Podkreślić też należy, że przy rozstrzyganiu o zasadności wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi zajmującemu stanowisko kierownicze należy stosować ostrzejsze kryteria oceny jego pracy.

Pogląd wyrażony w komentowanym orzeczeniu jest zgodny z ugruntowaną już linią orzeczniczą SN. Ten bowiem wielokrotnie podkreślał, że dla zasadności wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, jako zwykłego trybu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, wystarczy już samo niewłaściwe wywiązywanie się przez niego z obowiązków pracowniczych.

Nie po raz pierwszy także SN stwierdził, iż stosowanie ostrzejszych kryteriów oceny pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych jest jak najbardziej uprawnione (zob. wyroki SN: z 8.3.1977 r., I PRN 17/77, OSNCP Nr 9/1977, poz. 172; z 6.10.1998 r., I PKN 373/98, OSNAPiUS Nr 21/1999, poz. 687oraz z 19.4.2010 r., II PK 306/09, Legalis). Rzutuje to na ewentualne formułowanie przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę ze wspomnianymi pracownikami.

Wyrok SN z 22.10.2015 r., II PK 265/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny