Przekazywanie fałszywych dokumentów jako przyczyna zwolnienia dyscyplinarnego

A A A

Zdaniem Sądu Najwyższego pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie za przekazanie mu fałszywych dokumentów. Pracownik nie może się bronić tym, że fałszerstwa dokonała inna osoba.

 

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony jako przedstawiciel handlowy dysponował towarami pracodawcy, które były przeznaczone do nieodpłatnego przekazania klientom w ramach działań marketingowych (tzw. gratisy). Do jego obowiązków należało uzyskiwanie od klienta potwierdzenia ich przekazania, w formie pieczątki firmowej na dokumencie przekazania. Przełożony przedstawiciela, który podejrzewał go o fałszerstwo tych dokumentów, zlecił Polskiemu Towarzystwu Kryminalistycznemu sporządzenie ich ekspertyzy. Po tym gdy ta potwierdziła przypuszczenia pracodawcy, pracownika zwolniono dyscyplinarnie.

 

Pracownik odwołał się do sądu I instancji. Domagał się 13 tys. zł odszkodowania za nieuzasadnione zwolnienie. Sąd ustalił, że przy rozwożeniu gratisów korzystał z pomocy znajomego, który mógł fałszować dokumenty. Podkreślił jednak, że nie miało to większego znaczenia, ponieważ odpowiedzialność za dokumenty ponosił wyłącznie pracownik. W związku z tym sąd oddalił żądanie pracownika. Ten odwołał się do sądu II instancji, który wskazał, że uzasadnienie zwolnienia dyscyplinarnego było nierzeczywiste. Podkreślił, że przyczyną zwolnienia było posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami w celu wprowadzenia pracodawcy w błąd. Sąd przyznał, że pracownik posługiwał się takimi dokumentami, ale pracodawca nie udowodnił, że to on je fałszował. Zdaniem sądu II instancji pracodawca swoim działaniem naruszył art. 30 § 4 Kodeksu Pracy przez podanie błędnego uzasadnienia rozwiązania umowy. Dlatego też zmienił wyrok i nakazał wypłacenie pracownikowi odszkodowania.

 

Pracodawca wniósł skargę kasacyjną do SN, który w stwierdził, że naruszenie art. 30 § 4 KP następuje wtedy, gdy pracodawca w ogóle nie wskazuje przyczyny wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę albo wskazana przyczyna jest niedostatecznie konkretna, a przez to niezrozumiała dla pracownika. Sąd Najwyższy uznał, że pracodawca prawidłowo zwolnił pracownika. Ten dopuścił się bowiem ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez posługiwanie się wobec pracodawcy sfałszowanymi dokumentami. Pracodawca nie miał natomiast obowiązku sprawdzać, kto dokonywał tych fałszerstw. Podstawowe znaczenie, zdaniem SN, miało potwierdzenie, że pracownik wbrew ciążącemu na nim podstawowemu obowiązkowi postępowania z dokumentami przekazał je nieuprawnionej osobie. Takie okoliczności są już wystarczające do postawienia pracownikowi zarzutu posługiwania się sfałszowanymi dokumentami.

 

Wyrok SN z 9.3.2010 r., I PK 175/09

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przekazywanie fałszywych dokumentów jako przyczyna zwolnienia dyscyplinarnego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny