Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Zmiany do Kodeksu pracy w związku z RODO

Projekt obecnie znajduje się w Sejmie. Po pierwszym czytaniu, które odbyło się 6.12.2018 r., projekt został skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do 15.1.2019 r.

Projekt zawiera m.in. zmiany dotyczące monitoringu w miejscu pracy czy też zasady korzystania ze zgody pracownia/kandydata do pracy jako podstawy do przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych pracownika.

 

Przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw znajduje się od 15.11.2018 r. na etapie prac Rządu – Komisji Prawniczej.

Projekt ustawy zakłada m.in. wprowadzenie zmian do Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zgodnie z projektem sąd w razie uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub orzekania o przywróceniu do pracy na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy.

Kolejną zmianą jest możliwość udzielenia zabezpieczenia przez sąd na wniosek pracownika podlegającego szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy poprzez nakazanie dalszego zatrudniania go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Udzielenie takiego zabezpieczenia będzie możliwe na każdym etapie postępowania w sprawach, w których pracownik ten dochodzi uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy.

Podstawą do udzielenia zabezpieczenia będzie wyłącznie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Zgodnie z projektem sąd może odmówić udzielenia zabezpieczenia, jeżeli roszczenie jest „mało prawdopodobne”. Projekt przewiduje też możliwość dla sądu do uchylenia wydanego już postanowienia o zabezpieczeniu. Będzie się tak działo w przypadku, gdy pracodawca wykaże wysokie prawdopodobieństwo bezzasadności roszczenia.

 

Koniec z otwartymi w niedzielę sklepami świadczącymi usługi pocztowe. Franczyzobiorcy na razie bez zmian

Do Sejmu 20.11.2018 r. wypłynął projekt ustawy dotyczący zmian w dotychczasowych zasadach ograniczenia handlu w placówkach handlowych. Projekt ma przede wszystkim przeciwdziałać otwieraniu placówek handlowych, które prowadzą sprzedaż w niedzielę ze względu na prowadzoną działalność pocztową.

Nowe przepisy mówią wprost, że działać będą mogły tylko te placówki pocztowe, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych, a nie – jak wynika z obecnie obowiązującej ustawy – wszystkie placówki pocztowe.

Prace nad projektem trwają. Co istotne, na tę chwilę projekt nie przewiduje zmian w definicji doby niedzielnej i świątecznej ani zmian mających prowadzić do ograniczenia handlu przez franczyzobiorców.

 

Skrócenie czasu pracy dla wychowujących dzieci

Sejm 6.12.2018 r. odrzucił projekt zakładający wprowadzenie regulacji, która skracałaby czas pracy pracownika – rodzica lub opiekuna dziecka, które nie ukończyło 15. roku życia.

Czas pracy takiego pracownika nie mógłby przekraczać siedmiu godzin, a pracownik zachowywałby prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

 


 

r.pr. Sandra Szybak-Bizacka,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

apl. radc. Kinga Polewka,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Anna Chojnicka, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny