Projekty zmian aktów prawnych

A A A

II tura deregulacji

Sejm uchwalił ustawę ułatwiającą dostęp do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Zakresem ustawy objętych zostało 91 profesji, wśród nich m.in. architekci różnej specjalności, a także inżynierowie – budownictwa, inżynierii środowiska, górnictwa i geologii, inżynierii wojskowej, telekomunikacji, elektrotechnicy, energetycy, transportu, elektroniki i telekomunikacji, inżynierii naftowej i gazowniczej. Deregulacja dotyczy również np. urbanistów, rzeczoznawców samochodowych oraz diagnostów uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów. Przyjęta ustawa obejmuje też 8 profesji rynku finansowego: osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, agentów celnych, biegłych rewidentów, przyjmujących zakłady wzajemne i prowadzących kolektury gier liczbowych. Kolejną grupą zawodów, która została uwolniona, stanowią zawody lotnicze, np. pilot samolotowy zawodowy i liniowy, pilot śmigłowca zawodowy i liniowy, radiooperator pokładowy, dyspozytor lotniczy, mechanik pokładowy, nawigator lotniczy czy też skoczek spadochronowy.

Ustawa obejmuje drugą z czterech planowanych grup zawodów, do których docelowo ma być ułatwiony dostęp. Pierwsza grupa obejmująca 51 zawodów (m.in. profesji prawniczych, przewodników turystycznych, taksówkarzy) została objęta ustawą uchwaloną 13.6.2013 r.

Zwiększona ochrona pracowników delegowanych

Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące pracowników delegowanych. W przyjętym projekcie doprecyzowano zasady rozróżniania rzeczywistego delegowania od prób obejścia prawa oraz ujęto definicję fałszywego samozatrudnienia pracowników. Ponadto przyjęte przepisy wprowadzają solidarną odpowiedzialność wykonawców i bezpośrednich podwykonawców w sektorze budownictwa za jakiekolwiek zaniechania w wypłacie wynagrodzeń pracownikom. Kraje członkowskie mogą przyjąć odrębne, bardziej restrykcyjne, regulacje, jak również rozciągnąć je na inne sektory. Dyrektywa pozostawia krajom UE także pewną elastyczność w przeprowadzaniu kontroli.

Aby przegłosowana dyrektywa weszła w życie, musi zostać formalnie przyjęta przez Radę, co powinno nastąpić jeszcze w maju 2014 r.

Nie dla zakazu pracy w niedzielę

Sejm odrzucił dwa projekty nowelizujące Kodeks pracy, wprowadzające generalny zakaz pracy w sklepach w niedziele. Pierwszy projekt został wniesiony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. Obejmował ponadto rozszerzenie katalogu prac, których wykonywanie jest dozwolone w niedziele i święta, o pracę na stacjach benzynowych. Drugi projekt miał charakter obywatelski i został wniesiony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy „Wolna niedziela”.

Zakazowi handlu ostro sprzeciwiali się przedsiębiorcy, argumentując, że jego wprowadzenie wpłynęłoby na zwiększenie bezrobocia.

r.pr. Sławomir Paruch, partner
w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy

Robert Stępień, aplikant radcowski,
prawnik w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny