Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem udzielane w godzinach

W ramach Programu Polityki Rodzinnej „Dobry Klimat dla Rodziny” prezydent przedstawił projekt ustawy nowelizującej, zakładający, że zamiast obecnie przysługujących rodzicom dwóch dni opieki nad dzieckiem (art. 188 KP) do wykorzystania będzie 16 godzin takiej opieki. Ma to dawać rodzicom większą elastyczność w wykorzystaniu czasu wolnego celem opieki nad dzieckiem, w zależności od ich faktycznych potrzeb. Nie zawsze bowiem jest tak, że rodzic potrzebuje na sprawowanie opieki całego dnia. Częste są sytuacje, gdzie potrzeba jedynie kilku godzin, by uczestniczyć w wydarzeniu z życia dziecka (np. w przedstawieniu szkolnym). W przypadku osób zatrudnionych na niepełny etat wymiar zwolnienia byłby ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Niepełną godzinę należałoby w takim przypadku zaokrąglać w górę.

Zmiany dotyczące umów na czas określony

Trwają prace nad projektem zmian do Kodeksu pracy dotyczących w szczególności zawierania i wypowiadania umów o pracę na czas określony.

Nowelizacja zakłada m.in. ograniczenie możliwości zawierania terminowych umów nie tylko co do ich liczby, ale również czasowo. Zgodnie ze znowelizowanym art. 251 § 1 KP:

– okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych takich umów zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie mógłby przekroczyć 33 miesięcy,

– łącznie te same strony mogłyby zawrzeć nie więcej niż trzy terminowe umowy – czwarta byłaby z mocy prawa uznawana za umowę zawartą na czas nieokreślony.

Proponowane zmiany dotyczą również wypowiadania terminowych umów. Projekt przewiduje, że okresy wypowiedzenia byłyby uzależnione od stażu pracy, tak jak to jest w przypadku umów na czas nieokreślony.

Ponadto nowelizacja dotyczy rodzajów umów o pracę, przesłanek zatrudniania pracowników na podstawie umów na okres próbny (pracodawca mógłby zawrzeć z pracownikiem drugą taką umowę, jeżeli zaproponuje mu pracę innego rodzaju), a także zwalniania z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny