Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych na korzyść płatników

Proponuje się likwidację instrumentu karania płatników składek, którzy popełnili błąd w dokumentach przekazywanych do ZUS.

 

Obecnie, jeżeli z powodu nieprzekazania lub przekazania błędnego zgłoszenia do ZUS przez płatnika nie nastąpi przekazanie przez ZUS w terminie składki do otwartego funduszu emerytalnego, ZUS wymierza dodatkową opłatę płatnikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty składek. Opłata ta ustalana jest w wysokości odsetek za okres od następnego dnia po upływie terminu do dnia otrzymania prawidłowych dokumentów. Opłaty nie wymierza się jedynie wtedy, gdy jej wysokość nie przekroczyłaby 2,00 zł.

Proponuje się uchylenie przepisów dotyczących tych dodatkowych opłat wymierzanych przez ZUS. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt znajduje się na etapie pierwszego czytania. W opinii projektodawców dodatkowe opłaty są zbędnym obciążeniem płatników składek, jak również dla ZUS. Zmiany mają pozytywnie wpłynąć m.in. na zmniejszenie biurokracji oraz zmniejszenie kosztów funkcjonowania ZUS.

Większa ochrona roszczeń pracowniczych

Udzielanie pomocy finansowej pracownikom w przypadku niewypłacalności pracodawcy ma zostać przyspieszone. Proponuje się również zwiększenie ochrony roszczeń pracowniczych poprzez rozszerzenie katalogu wypłat oraz wydłużenie okresów referencyjnych pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy. Proponowana zmiana ma też zapewnić pełniejsze dostosowanie przepisów krajowych do celów zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z 22.10.2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (O.J. L 283, p. 36). Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Projekt znajduje się na etapie prac rządowych – opiniowania.

Nowy wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią. Jedną z ważniejszych zmian ma być uprawnienie pracownicy spodziewającej się dziecka do 15-minutowej przerwy w każdej godzinie pracy przy ekranie komputera. Pracownica w ten sposób będzie mogła przepracować maksymalnie osiem godzin na dobę. Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami pracownica mogła przepracować przy monitorze maksymalnie cztery godziny na dobę. W praktyce czas pracy przy monitorze wzrośnie z czterech do sześciu godzin. Zaletą prezentowanego rozwiązania ma być wysoka częstotliwość przerw.

Projekt znajduje się na etapie prac rządowych – obecnie opiniuje go Komitet do Spraw Europejskich.

Zakazu handlu w niedziele

Handel w niedziele w placówkach handlowych ma być zakazany, tak samo jak wykonywanie innych czynności sprzedażowych w placówkach handlowych oraz podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu. W drodze wyjątku handel byłby dozwolony np. w wigilię Bożego Narodzenia lub Wielką Sobotę, jednak tylko do godziny 14.00. Za nieprzestrzeganie zakazu grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat dwóch.

W Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Odbyło się pierwsze czy

tanie projektu. Projekt skierowano do prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Na razie nie wiadomo, czy i w jakim kształcie projektowane przepisy wejdą w życie. Tym bardziej że w wielu miejscach wymagają one jeszcze dopracowania. W szczególności zakres zakazu przewidywanego w komentowanych przepisach jest niedostosowany do kodeksowego zakazu pracy w święto. Przykładowo, zleceniobiorcy mogą pracować w święto w placówce handlowej (nie dotyczy ich zakaz kodeksowy), ale – zgodnie z projektowanymi przepisami – w niedzielę już nie.

 

r.pr. Robert Stępień,
starszy prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Paulina Szymczak-Kamińska,
aplikant adwokacki, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny