Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Zmiany w Kodeksie pracy

W komisji trójstronnej rozpoczęły się konsultacje nad projektem zmian w Kodeksie pracy. Dotyczą one w szczególności prac, które nie mogą być wykonywane przez kobiety, oraz okresowych badań lekarskich pracowników. Projekt przewiduje, że żadna kobieta nie będzie mogła wykonywać prac, które powodują nadmierny wysiłek fizyczny (w tym przy ręcznym transporcie ciężarów) oraz mogą stwarzać zagrożenie dla jej zdrowia. Kobiety w ciąży i karmiące naturalnie nie będą mogły ponadto wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Użytkowanie pojazdu służbowego do celów prywatnych opodatkowane ryczałtem

Do Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (tzw. czwarta ustawa deregulacyjna). Jedna z proponowanych zmian dotyczy systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych. Aktualnie trudność sprawia przede wszystkim ustalenie wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Zmiany mają za zadanie wyeliminować dotychczas zgłaszane problemy i ułatwić podatnikowi rozliczenie świadczenia. Z dniem 1.1.2015 r. dotychczas obowiązujący system określania wartości tego świadczenia zastąpiony zostanie systemem ryczałtowym. Stawki zostaną określone wprost przepisem ustawy. Ustawodawca ustalił wartość takiego świadczenia na 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 oraz 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. Jeżeli samochód będzie wykorzystywany do celów prywatnych tylko przez część miesiąca, to wartość ustalana będzie za każdy dzień użytkowania w wysokości 1/30 ww. kwot. Po wprowadzeniu systemu ryczałtowego przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w przypadku jego prywatnego wykorzystania przez pracownika.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W uwagach do projektu nowelizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Konfederacja Lewiatan proponuje rozszerzenie działalności socjalnej w firmie o możliwość finansowania lub współfinansowania opieki medycznej pracowników. Proponuje się ponadto, aby badanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu odbywało się wyłącznie w przypadku udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. Nie wymagałyby tego natomiast usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, finansowanie lub współfinansowanie opieki medycznej. Pracodawcy postulują też ustawowe określenie kręgu osób uprawnionych do korzystania z funduszu przez wskazanie, że chodzi o pracowników i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu oraz rezygnację z wymieniania wprost emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodziny.

Projekt ustawy o PFRON

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy dotyczącej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), która zagwarantuje dalsze, stabilne funkcjonowanie tego funduszu. Proponowane zmiany mają pomóc utrzymać sprawdzony system zarządzania środkami funduszu, czyli gromadzenie wpłat oraz ich wypłatę pracodawcom, samorządom i organizacjom pozarządowym. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa PFRON jest państwowym funduszem celowym, który ma osobowość prawną. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie 1.1.2015 r. Zmiany, które wprowadzi ustawa, gwarantują dalszą działalność funduszu na dotychczasowych zasadach. Pierwsze czytanie ustawy odbyło się 25 lipca br.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny