Projekty zmian aktów prawnych

A A A

Koniec nieoskładkowanych umów zlecenia

Umowy zlecenia będą oskładkowane tak samo jak umowa o pracę. W Sejmie toczą się prace legislacyjne nad rządowym projektem zmian w ustawie systemowej. Przewiduje on, że podmioty zatrudniające na podstawie umów zlecenia będą musiały odprowadzać obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz składkę zdrowotną od wynagrodzenia, które nie przekroczy wysokości wynagrodzenia minimalnego. Pierwotnie projekt przewidywał, że planowane zmiany zaczną obowiązywać 1.1.2015 r. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie wprowadzili zmianę do pierwotnej wersji i przesunęli wejście w życie nowych rozwiązań o rok, czyli na 1.1.2016 r. Niektóre zmiany do ustawy systemowej wejdą jednak w życie już 1.1.2015 r. Zwłaszcza ubezpieczeniom społecznym będą podlegały przychody członków zarządów spółek, od których obecnie nie trzeba płacić składek.

Zmiany w Kodeksie pracy

W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem nowelizacji Kodeksu pracy, która zakłada w szczególności rozszerzenie listy kryteriów zakazanej dyskryminacji, modyfikację katalogu działań uznawanych za przejaw dyskryminacji oraz ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony do jednej takiej umowy. Kolejna umowa terminowa byłaby traktowana jako umowa na czas nieokreślony, jeżeli przerwa pomiędzy tymi umowami nie przekroczyłaby pół roku lub łączny okres zatrudnienia u danego pracodawcy będzie dłuższy niż 2 lata. Zawarte w projekcie propozycje dotyczą również obowiązku uzasadnienia przez pracodawcę wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca będzie musiał wskazać przyczynę także w przypadku umów na czas określony. Ponadto poselskie propozycje zwiększają wysokość odszkodowania należnego pracownikowi w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę oraz w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty zmian aktów prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny