Projekty ustaw

A A A

Nowelizacja Kodeksu pracy

Do Sejmu 2.7.2020 r. wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

 

Projekt dotyczy rozszerzenia definicji mobbingu o problem niższych wynagrodzeń kobiet względem mężczyzn za taką samą pracę tej samej wartości. W projekcie zaproponowano następujące brzmienie art. 943 § 2: „§ 2. Mobbing oznacza działania lub zaniechania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu albo różnicowaniu wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Projekt ustawy 7.7.2020 r. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


Zmiana przepisów ustawy o delegowaniu pracowników

Czekają nas zmiany w delegowaniu pracowników. Konieczność nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług wynika z obowiązku implementowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28.6.2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Termin na wdrożenie unijnych regulacji upływa 30.7.2020 r.

 

Projektowane zmiany dotyczą m.in. modyfikacji katalogu warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikowi delegowanemu w zakresie wynagrodzenia, które będzie musiało być ustalane z uwzględnieniem wszystkich obowiązkowych składników wynikających z Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników, dodatku z tytułu delegowania częściowo wliczanego do wynagrodzenia pracownika delegowanego oraz konieczności zwrotu wydatków poniesionych w związku z delegowaniem.

Ponadto w przypadku delegowania trwającego dłużej niż 12 miesięcy bądź – w przypadku złożenia PIP umotywowanego powiadomienia – 18 miesięcy warunki zatrudnienia gwarantowane pracownikowi zostaną rozszerzone na wszelkie warunki zatrudnienia, nie mniej korzystne niż wynikające z Kodeksu pracy oraz innych aktów regulujących prawa i obowiązki pracowników, z wyłączeniem zasad i trybu zawierania oraz rozwiązywania umów o pracę i stosowania klauzul o zakazie konkurencji oraz pracowniczych programów emerytalnych, a także pracowniczych planów kapitałowych.

Wśród projektowanych zmian znalazło się także wprowadzenie zasady sumowania okresów delegowania w przypadku powierzenia kolejnym pracownikom tego samego zadania, a także objęcie definicją pracodawcy delegującego pracowników agencji pracy tymczasowej oraz agencji wynajmującej personel także w przypadku kierowania pracownika do świadczenia usług w innym państwie członkowskim przez pracodawcę użytkownika.

Projekt ustawy jest przedmiotem obrad Sejmu.
dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski

apl. adw. Dominik Adamczyk, prawnik w kancelarii Raczkowski


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty ustaw
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny