Projekty ustaw

A A A

Projekty dotyczące przeliczenia zasiłków wobec zmniejszenia wymiaru czasu pracy

11.9.2020 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Projekt zakłada, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego osobom, którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie art. 15g lub art. 15gb ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi wynagrodzenie ustalone dla wymiaru czasu pracy obowiązujące przed jego obniżeniem. Dodatkowo projekt zakłada, że podstawa wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługujących ww. pracownikom, za okres przed dniem wejścia w życie ustawy, będzie podlegać ponownemu przeliczeniu. W przypadku podniesienia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego ma obowiązywać wyrównanie za okres od 31.3.2020 r. do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.

Podobne założenia prezentuje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który wpłynął do Sejmu 14.9.2020 r. Zmiany dotyczące sposobu ustalania podstawy zasiłków miałyby zastosowanie do świadczenia przysługującego osobie, wobec której wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy. Podstawa wymiaru świadczenia podlegałaby ponownemu ustaleniu z urzędu, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy, jeżeli świadczenie pobierane dotychczas będzie niższe niż świadczenie ustalone zgodnie z proponowanymi regulacjami.


Zmiany w podstawie obliczenia emerytury

14.9.2020 r. do Sejmu wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Celem ustawy jest zapewnienie emerytom urodzonym także w innym roku niż 1953 pełnej podstawy obliczenia emerytury, pomniejszonej w 2012 r., o kwoty pobranych tzw. emerytur wcześniejszych.

Ustawa nie będzie obejmować osób, które spełniły wszystkie warunki do nabycia prawa do emerytury powszechnej przed 1.1.2013 r., czyli w praktyce tych, które przed tą datą ukończyły: 60 lat w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn.

Projekt wprowadza termin sześciu miesięcy na złożenie wniosku o obliczenie emerytury bez pomniejszania podstawy dla emerytów, którzy pobierają wcześniejsze emerytury, a warunki do nabycia emerytury spełnili po 31.12.2012 r., ale o nią nie wystąpili. W przypadku tych, którzy pobrali wcześniejsze emerytury, a warunki do nabycia emerytury spełnili po 31.12.2012 r. i ją otrzymali, ZUS ma z urzędu ponownie obliczyć emeryturę.




dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska   - radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski

adw. Natalia Basista, prawnik  w kancelarii Raczkowski


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekty ustaw
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny